Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Tung industri

Högt upp i en hamnkran eller långt ned i en gruva – överallt där det finns unika och krävande behov, används kablar konstruerade av Prysmian Group. Våra högkvalitativa och kundunika kabellösningar har lång livslängd med färre stillestånd, ökad produktion och sänkta kostnader som resultat.

Tung industri


PRYSMIAN GROUP LANSERAR DEN FJÄRDE UPPLAGAN AV SITT REKRYTERINGSPROGRAM AV AKADEMIKER MED INTERNATIONELL ERFARENHET OCH UTBILDNING. YTTERLIGARE 40 STUDENTER AV OLIKA...

Läs mer

Det finns tillfällen när bara det tuffaste är gott nog. Som när branden är ett faktum och kritiska funktioner för personsäkerhet och produktion ändå måste fungera. D...

Läs mer

När Bravida inleder etapp 2 i byggnationen av Facebooks serverhall i Luleå, för övrigt den enda utanför USA, kommer kablarna att levereras av Prysmian Group. Sammanl...

Läs mer

Efter avslutad upphandling står det nu klart att Prysmian Group blivit vald som huvudleverantör till E.ON i Sverige. Avtalet gäller för leveranser av kabel i tre år ...

Läs mer

I juli 2013 slogs portarna upp till en ny, hypermodern multiarena i Stockholm – Tele2 Arena. Fotboll och konserter är bara några av de evenemang som kommer att arran...

Läs mer
1Prysmian Group levererar till

I takt med att Stockholmsregionen växer har också behovet ökat av att säkra elförsörjningen för framtiden. Befolkningsökningen beräknas öka med 30% under kommande fy...

Läs mer

Tuffaste anslutningskabeln i klassen.


Läs alla höjdpunkter