Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Kabelstickan 2.2

Nu med Eco-Advisor och förslag på kablar

Kabelstickan 2.2

Så här gör du

Överallt där el ska installeras måste en adekvat kabeldimensionering göras för att säkerställa korrekt kabeldimension för ändamålet. Med Kabelstickan 2.0 har du alltid alla uppgifter till hands.

Börja med att via webläsaren i din smartphone eller tablet gå in på följande sida:http://kabelstickan.draka.se. När du är kommit till sidan kan du också välja att spara ned den som en vanlig app (genväg) på din hemskärm. Det varierar lite hur man gör beroende på vilket operativsystem man kör. Sparar du ned den så kommer du enkelt åt den nästa gång.

• Du kan också köra Kabelstickan 2.2 direkt i din dators webläsare. För att den ska fungera korrekt rekommenderas dock att du använder webläsaren Google Chrome.
Klicka här för att skaffa Google Chrome.
Klicka här för att komma till Kabelstickan 2.2 (http://kabelstickan.draka.se)

• När du matat in uppgifter om förläggningssätt och omgivande temperatur presenteras en tabell med kabelns nominella strömvärde samt den största säkring som kan användas för respektive kabelarea.

• När kabeldimensioneringen är gjord kan du välja att gå vidare till Eco-Advisor för att kontrollera hur mycket värmeförlusterna kan reduceras med en grövre kabel. På så sätt kan du enkelt visa anläggningsägaren hur mycket den årliga besparingen kan bli med en grövre ledararea. Förutom att den gängse metoden att optimera mot minsta möjliga area kan visa sig vara en dyrare affär på lite längre sikt, så innebär dessutom en grövre ledararea större marginaler för framtida utbyggnad.

Kabelstickan 2.2 är en hjälpreda vid användning av Starkströmsföreskrifterna.
Appen utför endast en första grov beräkning av kabeldimension och säkringsvärde.
Ersätter alltså inte gängse dimensioneringsberäkning enligt, bland annat, SS 424 36 00
och SS 424 14 24. Appen kontrollerar ej heller att utlösningsvillkoret är uppfyllt.
Observera att elinstallatören alltid har det fulla ansvaret för att rätt dimensionering utförs.