Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

AXALJ-TT 6/10(12) kV

AXALJ-TT 6/10(12) kV

AXALJ-TT 6/10(12) kV

Användning
Vår nya mellanspänningskabel AXALJ-TT är precis som sin föregångare totaltät. Radiell vattentätning genom ett aluminiumlaminat limmat mot manteln och längsvattentätning med svällband. Förändringarna består i att skärmen är uppbyggd av runda aluminiumledare, svällband istället för svällgarn samt att kabeln kompletterats med två stycken starka rivtrådar för enklare och säkrare avmantling. Kabeln är i första hand utvecklad för nedplöjning i mark, men klarar tack vare sin robusta konstruktion de påfrestningar som uppstår vid sjöförläggning i insjöar utan strömmande vatten och vid begränsat djup.


 
Alternativ beteckning
SE-N10XA5E-AR
 
Standard
SS 424 14 16
CENELEC HD 620 Part 10 Section M

 
Brandspridningsklass
Ej tillämpligt
Temperaturområde 
I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.


Miljödeklaration
AXALJ-TT
Stötspänning
75 kV

Böjningsradie
Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Fåtrådig, rund och komprimerad aluminium enl. IEC 60228 klass 2, längsvattentät
Inre ledande skikt Sprutat
Isolering: PEX, min. tjocklek = 2,96 mm
Yttre ledande skikt Fastsittande
Fyllnad: PE-profiler
Lågvattentätning: Ledande svällband
Skärm: Runda aluminiumtrådar i kontakt med alumiumlaminat
Rivtråd: Kevlar
Radiell vattentätning: Aluminiumlaminat limmat mot yttermanteln
Mantel: Komposit PE, svart
Märkexempel: AXALJ-TT 7/12 kV 3x50/25 AL DRAKA "Datum och tid", metermärkt

  ===
 
Artikel data
Ledarantal 
x area
mm2
Diameter
över
isolering
mm
Ytter-diameter
enkel ledare
(approx.)
mm
Ytter-diameter
hel kabel
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leveransform E-nr
3x50/25 AL 15,3 16,1 44,0 1410 500 K18 0070300      
3x95/35 AL 18,6 19,4 51,5 2085 500 K20 0070310      
3x150/35 AL 21,5 22,3 58,5 2780 500 K24 0070320      
3x240/50 AL 25,4 26,2 67,0 3820 500 K24 0070330      
                     
  ===

Elektriska data vid +20 ºC
Ledarantal 
x area
mm2
Ledar-
resistans 
W/km
Skärm-
resistans
W/km
Induktans
mH/km
Reaktans
W/km
Kapacitans
mF/km
Kapacitiv
laddnings
ström/fas
A/km
Kapacitiv
jordsl. 
ström 
A/km
3x50/25 AL 0,641 1,2 0,33 0,10 0,25 0,5 1,4
3x95/35 AL 0,320 0,8 0,30 0,09 0,32 0,6 1,8
3x150/35 AL 0,206 0,8 0,28 0,09 0,38 0,7 2,1
3x240/50 AL 0,125 0,8 0,28 0,08 0,46 0,9 2,6
               
  ===

Elektriska data
Ledarantal 
x area
mm2
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i mark
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i luft
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 90 ºC
i luft
A
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 65 ºC, kA
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 90 ºC, kA
Max
stöt-
ström
kA
3x50/25 AL 145 130 160 5,2 4,7 55
3x95/35 AL 205 190 230 9,9 8,9 65
3x150/35 AL 260 250 305 15,6 14,2 70
3x240/50 AL 340 330 400 25,0 22,7 70
             
Nominella värden om inget annat anges.

 

Förutsättningar

- Max ledartemperatur 90 °C
- Marktemperatur 15 °C
- Lufttemperatur 20 °C
- Markens värmeresistivitet 1,0 °K*m/W
- Förläggningsdjup 0,65 m
- Frekvens 50 Hz