Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

AXLJ-RMF-KOMBI 6/10(12) kV

AXLJ-RMF-KOMBI 6/10(12) kV

AXLJ-RMF-KOMBI 6/10(12) kV

Användning
AXLJ-RMF-KOMBI är en treledarkabel framtagen för installation hängande i stolpar. Kabeln kan även användas för nedplöjning i mark och för sjöförläggning. AXLJ-RMF-KOMBI har normal spännvidd 70 meter och maximal spännvidd 90 meter.

 
Standard
SS 424 14 16
CENELEC HD 620 Part 10 Section M

 
Brandspridningsklass
F1 enligt SS 424 14 75
Temperaturområde 
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 90 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.


Miljödeklaration
AXLJ-RMF-KOMBI
Stötspänning
75 kV

Bockningsradie
Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D
 
 

   ===

Konstruktion
Ledare: Fåtrådig, rund och komprimerad aluminium enl. IEC 60228 klass 2, förstärkt och längsvattentät
Inre ledande skikt Sprutat
Isolering: PEX, min. tjocklek = 2,96 mm
Yttre ledande skikt Fastsittande
Bandning:  Ledande band
Skärm: Glödgade koppartrådar
Mantel: PE, svart
Märkexempel: AXLJ-RMF-KOMBI 12 kV 3x25/16 LT DRAKA "Datum", metermärkt

  ===

Artikel data
Ledarantal
x area
mm2
Diameter
över
isolering
mm
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
3x25/16 14,1 38,4 100,7 500 K16 1050031502      
3x50/16 16,2 43,3 132,0 500 K18 1050031702   

  ===

Elektriska data
Ledarantal 
x area
mm2
Ledar-
resistans
W/km
Skärm-
resistans
W/km
Induktans
mH/km
Reaktans
W/km
Kapacitans
mF/km
Kapacitiv
laddnings
ström/fas
A/km
Kapacitiv
jordsl. 
ström 
A/km
3x25/16 1,2 1,2 0,38 0,12 0,19 0,4 1,1
3x50/16 0,641 1,2 0,34 0,11 0,23 0,5 1,4


  ===

Data för beredning och installation, 3x25/16
Spannlängd

m
Nedhängning
vid +60 ºC
m
Mall nr. Nedhängning
vid -40 ºC
m
Mall nr. Dragkraft vid
0 ºC och islast
2 kg/m, kN
50 1,53 2460 0,45 720 6,8
60 1,97 2160 0,70 770 7,7
70 2,42 1970 1,01 820 8,6
80 2,91 1830 1,37 870 9,4
90 3,49 1720 1,85 910 10,2


  ===

3x25/16 forts.
Kabeltemp.
ºC
Dragkraft
kN
Nedhängning 
vid 50 m
spännvidd
m
Nedhängning 
vid 60 m
spännvidd
m
Nedhängning 
vid 70 m
spännvidd
m
Nedhängning 
vid 80 m
spännvidd
m
20 4,0 0,82 1,18 1,61 2,10
10 4,3 0,77 1,11 1,51 1,97
0 4,6 0,72 1,03 1,41 1,84
-10 4,9 0,66 0,96 1,30 1,70
-15 5,1 0,64 0,92 1,25 1,64


  ===

Data för beredning och installation, 3x50/16
Spannlängd

m
Nedhängning
vid +60 ºC
m
Mall nr. Nedhängning
vid -40 ºC
m
Mall nr. Dragkraft vid
0 ºC och islast
2 kg/m, kN
50 1,52 2450 0,41 650 8,6
60 1,95 2140 0,65 720 10,1
70 2,39 1950 0,95 770 11,4
80 2,86 1810 1,32 830 12,7
90 3,43 1690 1,79 880 13,8


  ===

3x50/16 forts.
Kabeltemp.
ºC
Dragkraft
kN
Nedhängning 
vid 50 m
spännvidd
m
Nedhängning 
vid 60 m
spännvidd
m
Nedhängning 
vid 70 m
spännvidd
m
Nedhängning 
vid 80 m
spännvidd
m
20 5,3 0,82 1,19 1,61 2,11
10 5,7 0,77 1,11 1,51 1,97
0 6,1 0,71 1,02 1,39 1,82
-10 6,7 0,65 0,94 1,28 1,67
-15 7,0 0,63 0,90 1,23 1,60
Nominella värden om inget annat anges.