Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

AXLJ-TTCL TSLF 6/10(12) kV

AXLJ-TTCL TSLF 6/10(12) kV

AXLJ-TTCL TSLF 6/10(12) kV

Användning
Enledare, distributionskabel för användning utomhus i 3-fas förband. Förläggning i rör och mark/vatten. Kabeln är både radiellt- och längsvattentät. Nedplöjningsbar. Yttermanteln är förseedd med ett ledande skikt vilket möjliggör mantelprovning efter förläggning innan kabelschakten återfylls.

 
Alternativ beteckning
SE-N10XC7A5T5E-AR
 
Standard
SS 424 14 16
CENELEC HD 620 Part 10 Section M
alt. HD 620 Part 5 Section M

 
Brandspridningsklass
F1 enligt SS 424 14 75
samt SS-EN 50266
Temperaturområde 
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 90 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.


Miljödeklaration
AXLJ-TTCL
Stötspänning
75 kV

Böjningsradie
Vid fast montering: 10 x D
Under utdragning: 15 x D
Vid plöjning: 8 x D
 
 

   ===

Konstruktion
Ledare: Fåtrådig, rund och komprimerad aluminium enl. IEC 60228 klass 2, längsvattentät
Inre ledande skikt Sprutat
Isolering: PEX, min. tjocklek = 2,96 mm
Yttre ledande skikt Fastsittande
Längsvattentätning  Ledande svällband
Skärm: Glödgade koppartrådar
Radiell vattentätning: Aluminium-PE laminat
Mantel: PE, ofärgad UV-skyddad
Ledande skikt: Extruderat, fastsittande mot manteln, svart
Märkexempel: AXLJ-TTCL TSLF 12 kV 1x240 AFR/35 DRAKA "Datum", metermärkt

  ===

Artikel data
Ledarantal 
x area
mm2
Diameter
över
isolering
mm
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
1x50/16 16,0 22,8 52,8 3000 K22 1215011702      
1x95/16 18,6 26,3 78,7 3000 K24 1215011902099      
1x95/25 18,6 26,3 79,7 3000 K24 1215011902      
1x150/25 22,2 29,4 99,5 3000 K26 1215012102      
1x240/25 25,4 33,5 140,2 3000 K26 1215012302099      
1x240/35 25,4 33,5 147,5 3000 K26 1215012302

  ===

Elektriska data vid +20 ºC
Ledarantal 
x area
mm2
Ledar-
resistans
W/km
Skärm-
resistans
W/km
Induktans i 
triangel/i plan*
mH/km
Reaktans
W/km
Kapacitans
mF/km
Kapacitiv
laddnings
ström/fas
A/km
Kapacitiv
jordsl. 
ström 
A/km
1x50/16 0,641 1,2 0,40/0,73 0,29 0,23 0,5 1,4
1x95/16 0,320 1,2 0,36/0,66 0,21 0,30 0,6 1,8
1x95/25 0,320 0,8 0,36/0,66 0,21 0,30 0,6 1,8
1x150/25 0,206 0,8 0,34/0,63 0,20 0,35 0,7 2,0
1x240/25 0,125 0,8 0,31/0,58 0,18 0,43 0,8 2,5
1x240/35 0,125 0,6 0,31/0,58 0,18 0,43 0,8 2,5
*Kabelavstånd förläggning i plan = 70 mm.
 
  ===

Elektriska data
Ledarantal 
x area
mm2
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i mark*
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i luft*
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 90 ºC
i luft*
A
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 65 ºC, kA
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 90 ºC, kA
1x50/16 170 165 205 5,2 4,7
1x95/16 250 255 310 9,9 8,9
1x95/25 250 255 310 9,9 8,9
1x150/25 315 325 395 15,6 14,2
1x240/25 395 420 515 25,0 22,7
1x240/35 395 420 515 25,0 22,7
*Triangelförläggning med skärmen jordad i bägge ändar. Nominella värden om inget annat anges.