Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

AXQJ-TT TSLI 6/10(12) kV

(Senast ändrad: 2013-01-11)

AXQJ-TT TSLI 6/10(12) kV

AXQJ-TT TSLI 6/10(12) kV

Användning
Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Distributionskabel för användning inomhus och utomhus i 3-fas förband. Förläggning i rör och mark. Kabeln är både radiellt- och längsvattentät. Plöjning rekommenderas ej.

 
Alternativ beteckning
SE-N10XC7A5Z1-AR
 
Standard
CENELEC HD 620 Part 10 Section K och M
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)
 
Brandspridningsklass
F4 enligt SS 424 14 75
samt SS-EN 50266
Temperaturområde 
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 90 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Miljödeklaration
AXQJ-TT TSLI
Stötspänning
75 kV

Böjningsradie
Vid fast montering: 10 x D
Under utdragning: 15 x D
Vid plöjning: 8 x D
 
 

   ===

Konstruktion
Ledare: Fåtrådig, rund och komprimerad aluminium enl. IEC 60228 klass 2, längsvattentät
Inre ledande skikt Sprutat
Isolering: PEX, min. tjocklek = 2,96 mm
Yttre ledande skikt Fastsittande
Längsvattentätning  Ledande svällband
Skärm: Glödgade koppartrådar
Radiell vattentätning: Aluminium-PE laminat
Mantel: Halogenfri polymer, svart
Märkexempel: AXQJ-TT TSLI 12kV 1x240 AFR/35 F4B DRAKA "Datum", metermärkt

  ===

Artikel data
 
Ledarantal 
x area
mm2
Diameter 
över
isolering 
mm
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
1x400/35 31,0 39,5 205 3000 K28        
1x630/35 37,3 45,8 289,7 1500 K26 1132012702

  ===

Elektriska data vid +20 ºC
 
Ledarantal 
x area
mm2
Ledar-
resistans
W/km
Skärm-
resistans*
W/km
Induktans i
triangel/i plan*
mH/km
Reaktans
W/km
Kapacitans
mF/km
Kapacitiv
laddnings
ström/fas
A/km
Kapacitiv-
jordsl.
ström 
A/km
1x400/35 0,0778 0,524 0,29/0,54 0,17 0,57 1,1 3,2
1x630/35 0,0469 0,524 0,28/0,51 0,16 0,70 1,3 4,0
               
*Kabelavstånd förläggning i plan = 70 mm. Obs! Skärmarea/skärmresistans avser summan av koppartrådar och aluminiumband.

  ===

Elektriska data
 
Ledarantal 
x area
mm2
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i mark*
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i luft*
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 90 ºC
i luft*
A
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 65 ºC, kA
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 90 ºC, kA
1x400/35 510 555 680 41,6 37,8
1x630/35 635 720 880 65,6 59,5
           
*Triangelförläggning med skärmen jordad i bägge ändar.

Nominella värden om inget annat anges.