Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

FXLJ-RMF-KOMBI 6/10(12) kV

FXLJ-RMF-KOMBI 6/10(12) kV

FXLJ-RMF-KOMBI 6/10(12) kV

Användning
FXLJ-RMF-KOMBI är en treledarkabel framtagen för installation hängande i stolpar. Kabeln kan även användas för nedplöjning i mark och för sjöförläggning. FXLJ-RMF-KOMBI har normal spännvidd 70 meter och maximal spännvidd 80 meter.

 
Standard
SS 424 14 16
CENELEC HD 620 Part 10 Section M

 
Brandspridningsklass
F1 enligt SS 424 14 75
Temperaturområde 
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 90 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Miljödeklaration
FXLJ-RMF-KOMBI
Stötspänning
75 kV

Bockningsradie
Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D
 
 

   ===

Konstruktion
Ledare: Fåtrådig, rund och komprimerad aluminium enl. IEC 60228 klass 2, längsvattentät
Inre ledande skikt Sprutat
Isolering: PEX, min. tjocklek = 2,96 mm
Yttre ledande skikt Fastsittande
Bandning: Ledande band
Skärm: Glödgade koppartrådar
Mantel: PE, svart
Märkexempel: FXLJ-RMF-KOMBI 12 kV 3x10/10 DRAKA "Datum", metermärkt

  ===

Artikel data
Ledarantal 
x area
mm2
Diameter
över
isolering
mm
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
3x10/10 12,1 34,1 91,4 500 K14 1060031302    

  ===

Elektriska data
Ledarantal 
x area
mm2
Ledar-
resistans
W/km
Skärm-
resistans
W/km
Induktans
mH/km
Reaktans
W/km
Kapacitans
mF/km
Kapacitiv
laddnings
ström/fa
A/km
Kapacitiv
jordsl. 
ström 
A/km
3x10/10 1,83 2,0 0,43 0,14 0,15 0,3 0,8


   ===

Data för beredning och installation, 3x10/10
Spannlängd

m
Nedhängning
vid +60 ºC
m
Mall nr. Nedhängning
vid -40 ºC
m
Mall nr. Dragkraft vid
0 ºC och islast
2 kg/m, kN
50 1,83 1490 1,04 850 5,7
60 2,18 1780 1,20 1030 6,6
70 2,52 2060 1,48 1210 7,4
80 2,86 2340 1,70 1390 8,2

  ===

3x10/10 forts.
Kabeltemp.
ºC
Dragkraft
kN
Nedhängning 
vid 50 m
spännvidd
m
Nedhängning 
vid 60 m
spännvidd
m
Nedhängning 
vid 70 m
spännvidd
m
Nedhängning 
vid 80 m
spännvidd
m
20 3,1 0,96 1,38 1,88 2,46
10 3,2 0,93 1,34 1,82 2,37
0 3,3 0,89 1,29 1,75 2,29
-10 3,5 0,86 1,24 1,68 2,20
-15 3,6 0,82 1,19 1,61 2,11
Nominella värden om inget annat anges.