Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

FXQJ-RMF 6/10(12) kV

FXQJ-RMF 6/10(12) kV

FXQJ-RMF 6/10(12) kV

Användning
Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Kabeln är i första hand utvecklad för förläggning inomhus, tunnlar etc. Kabeln kan förläggas utomhus och i mark. Plöjning rekommenderas ej.

 
Alternativ beteckning
SE-N10XC7Z1-R
 
Standard
SS 424 14 16
CENELEC HD 620 Part 10 Section M
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
SS-EN 50268-2 (röktäthet)
 
Brandspridningsklass
F4 enligt SS 424 14 75
samt SS-EN 50266
Temperaturområde 
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 90 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.
Stötspänning
75 kV

Böjningsradie
Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D
 
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Fåtrådig, rund och komprimerad koppar enl. IEC 60228 klass 2
Inre ledande skikt Sprutat
Isolering: PEX, min. tjocklek = 2,96 mm
Yttre ledande skikt Fastsittande
Bandning: Ledande band
Skärm: Glödgade koppartrådar
Mantel: Halogenfri polymer, svart
Märkexempel: FXQJ-RMF 12 kV 3x150/25 F4 DRAKA "Datum", metermärkt

  ===

Artikel data
 
Ledarantal 
x area
mm2
Diameter 
över
isolering 
mm
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
3x16/10 12,3 35,2 123,6 500 K14 1115031402      
3x50/16 15,3 42,0 233,6 500 K18 1115031702      
3x95/25 18,6 49,5 391,7 500 K20 1115031902      
3x185/35 23,3 60,2 685,0 500 K24 1115032202      
3x240/35 25,4 65,2 859,3 500 K24 1115032302

  ===

Elektriska data vid +20 ºC
 
Ledarantal 
x area
mm2
Ledar-
resistans
W/km
Skärm-
resistans
W/km
Induktans
mH/km
Reaktans
W/km
Kapacitans
mF/km
Kapacitiv
laddnings
ström/fas
A/km
Kapacitiv-
jordsl.
ström 
A/km
3x16/10 1,15 2,0 0,38 0,12 0,18 0,3 1,0
3x50/16 0,387 1,2 0,33 0,10 0,25 0,4 1,4
3x95/25 0,193 0,8 0,30 0,09 0,32 0,6 1,8
3x185/35 0,0991 0,6 0,27 0,09 0,41 0,8 2,3
3x240/35 0,0754 0,6 0,26 0,08 0,46 0,9 2,6

  ===

Elektriska data
 
Ledarantal 
x area
mm2
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i mark
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i luft
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 90 ºC
i luft
A
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 65 ºC, kA
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 90 ºC, kA
Max
stöt-
ström
kA
3x16/10 94 85 105 2,5 2,2 -
3x50/16 175 165 205 7,8 7,1 55
3x95/25 250 240 295 14,9 13,6 65
3x185/35 360 360 435 29,1 26,5 70
3x240/35 415 420 515 37,7 34,4 70

Nominella värden om inget annat anges.