Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

AXQJ Fullskärm 0,6/1kV

AXQJ Fullskärm 0,6/1kV

AXQJ Fullskärm 0,6/1kV

Användning
Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Speciellt utvecklad för 5-ledar system. Kan med försiktighet nedplöjas, men vid plöjning rekomenderas polyetenmantlad kabel.

 
Standard
SS 424 14 18
CENELEC HD 603 Part 5 Section P
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
SS-EN 50268-2 (röktäthet)

Brandspridningsklass
F4 enligt SS 424 14 75
samt SS-EN 50266
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 90 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
C
Miljödeklaration
AXQJ Fullskärm

Böjningsradie
Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D


 ===

Konstruktion
Ledare: Fåtrådig, sektorformad och glödgad aluminium enl. IEC 60228 klass 2
Isolering: PEX
Partmärkning: Brun, svart, grå, blå
Fyllnad: Halogenfri, bandad
Skärm: Glödgade koppartrådar med motspiral av koppar
Mantel: Polyolefin polymer, svart
Märkexempel: AXQJ 0,6/1 kV 4x240/146 F4  FULLSKÄRM  DRAKA "Datum", metermärkt

 
===

Artikel data
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
4x50/29 28,8 115,0 500 K12 2102041702      
4x95/57 37,7 207,8 500 K16 2102041902      
4x150/88 46,8 315,7 500 K20 2102042102      
4x240/146 56,8 495,0 500 K22 2102042302      
Nominella värden om inget annat anges.