Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

FKKJ 0,6/1 kV

(Senast ändrad: 2004-06-16)

FKKJ 0,6/1 kV

FKKJ 0,6/1 kV

Användning
Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Kan med försiktighet nedplöjas, men vid plöjning rekommenderas polyetenmantlad kabel.
 

 

Alternativ beteckning
SE-N1VCV-R
SE-N1VCV-S
 
Standard
SS 424 14 18
CENELEC HD 603 Part 3 Section L
 
Brandspridningsklass
£ 16 mm2 F3 enligt SS 424 14 75
samt SS-EN 50265
≥ 25 mm2 F4 enligt SS 424 14 75
samt SS-EN 50266
Temperaturområde 
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -10 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
SEMKO, S-märkt
C
Miljödeklaration
EKKJ, FKKJ

Halogenfritt alternativ
FXQJ-EMC

Böjningsradie
Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D
 

 

=== 

Konstruktion
Ledare: Fåtrådig och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2
£ 35 mm2: rund
50 mm2: sektor
Isolering: PVC
Partmärkning: 3-led: brun, svart, grå
4-led: brun, svart, grå, blå
Fyllnad: Bandad eller sprutad
Skärm: Glödgade koppartrådar med motspiral av koppar
Mantel: PVC svart
Märkexempel: FKKJ 0,6/1 kV 3x240/120 F4 S DRAKA "Datum", metermärkt=== 

Artikel data
 
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
3x2,5/2,5 13,9 28,0 500 K07 201503100205      
3x2,5/2,5 13,9 28,0 1000 K09 201503100206      
3x6/6 17,1 50,5 500 K09 201503120205      
3x6/6 17,1 50,5 1000 K11 201503120206      
3x10/10 19,6 73,4 1000 K12 201503130206      
3x16/16 21,7 102,9 1000 K14 201503140206      
3x25/16 25,0 142,6 500 K11 2015031502      
3x50/25 27,1 192,6 500 K12 2015031702      
3x35/16 27,4 177,9 500 K12 2015031602      
4x6/6 18,8 61,8 500 K09 201504120205      
4x16/16 23,5 123,4 500 K11 201504140205      
4x16/16 23,5 123,4 1000 K14 201504140206      
4x25/16 27,1 173,0 500 K12 2015041502      
4x35/16 29,8 218,5 500 K12 2015041602      
4x50/25 30,5 245,4 500 K12 2015041702      

Nominella värden om inget annat anges.