Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

SE-N1XE-U/-R/-AS 0,6/1 kV

SE-N1XE-U/-R/-AS 0,6/1 kV

SE-N1XE-U/-R/-AS 0,6/1 kV

Användning
Halogenfri kabel. Öppen fast förläggning, utomhus, i rör samt mark/vatten, dock ej i explosionsfarliga rum. Mycket lämplig för nedplöjning.

 
Alternativ beteckning
-U: EXL 1 kV
-R: FXL 1 kV
-AS: AXL 1 kV

Standard
SS 424 14 18
CENELEC HD 603 Part 5 Section O

Brandspridningsklass
F1 enligt SS 424 14 75
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 90 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
SEMKO, S-märkt
C
Miljödeklaration
SE-N1XE -U/-AU, -R/-AR
SE-N1XE-AS

Böjningsradie
Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D


 ===

Konstruktion
Ledare: 10 mm2: solid, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1 (-U)
16 mm2: fåtrådig, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2 (-R)
≥ 50 mm2: fåtrådig, sektorformad och glödgad aluminium enl. IEC 60228 klass 2 (-AS)
Isolering: PEX
Partmärkning: 4-led: grön/gul, brun, svart, grå
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Fyllnad: Bandad eller sprutad
Mantel: PE, svart eller gul
Märkexempel: SE-N1XE-AS 4G240 0,6/1 kV S DRAKA "Datum", metermärkt

 
===

Artikel data
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
4G10 17,5 58,8 500 K09 204004130205      
4G10 17,5 58,8 1000 K11 204004130206      
5G10 18,8 69,8 500 K09 204005130205      
5G10 18,8 69,8 1500 K14 204005130243      
4G16 21,8 95,5 500 K11 2045041402      
5G16 23,7 114,5 500 K11 2045051402      
4G50 26,5 76,6 500 K12 2050041702      
4G95 34,3 137,5 500 K14 2050041902      
4G150 42,6 209,6 500 K18 2050042102      
4G240 52,7 333,3 500 K20 2050042302      
Med gul mantel               
4G10 17,5 58,8 500 K09 204004130605      
4G16 21,8 95,5 500 K11 2045041406      
5G10 18,8 69,8 500 K11 204005130605      
5G16 23,7 114,5 500 K11 2045051406      
Nominella värden om inget annat anges.