Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

SE-N1XE-AR 0,6/1 kV

SE-N1XE-AR 0,6/1 kV

SE-N1XE-AR 0,6/1 kV

Användning
Halogenfri kabel. Öppen fast förläggning, utomhus, i rör samt mark/vatten, dock ej i explosionsfarliga rum. Mycket lämplig för nedplöjning.

 
Alternativ beteckning
-AR: AXL 1 kV (klass 2)

Standard
SS 424 14 18
CENELEC HD 603 Part 5 Section O

Brandspridningsklass
F1 enligt SS 424 14 75
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 90 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.
Godkännande
C
Miljödeklaration
SE-N1XE -U/-AU, -R/-AR

Böjningsradie
Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D


 ===

Konstruktion
Ledare: Fåtrådig, rund och glödgad aluminium enl. IEC 60228 klass 2
Isolering: PEX
Partmärkning: 4-led: grön/gul, brun, svart, grå
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Fyllnad: Bandad eller sprutad
Mantel: PE, svart
Märkexempel: SE-N1XE-AR 4G25 0,6/1 kV DRAKA "Datum", metermärkt

 
===

Artikel data
Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
4G16 21,0 53,4 500 K11 0001905
5G16 25,0 57,5 500 K11 0001935
4G25 24,5 74,5 500 K11 0002925
5G25 26,7 87,0 500 K12 0002945
Med gul
mantel
4G16 21,0 53,4 500 K11 0001915
5G16 25,0 57,5 500 K11 0001945
4G25 24,5 74,5 500 K11 0001925
5G25 26,7 87,0 500 K12 0001955
Nominella värden om inget annat anges.