Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

SE-N1XZ1-R/-AS 0,6/1 kV

SE-N1XZ1-R/-AS 0,6/1 kV

SE-N1XZ1-R/-AS 0,6/1 kV

Användning
Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten, dock ej i explosionsfarliga rum. Lämplig för plöjning.

 
Alternativ beteckning
-R: FXQ 1 kV
-AS: AXQ 1 kV

Standard
SS 424 14 18 (i valda delar)
CENELEC HD 603 Part 5 Section O (i valda delar)
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)

Brandspridningsklass
F2 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 90 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
C
Miljödeklaration
SE-N1XZ1-R/-AS

Böjningsradie
Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D


 ===

Konstruktion
Ledare: 10 mm2: solid, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1 (-U)
16 mm
2: fåtrådig, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2 (-R)
≥ 50 mm2: fåtrådig, sektorformad och glödgad aluminium enl. IEC 60228 klass 2 (-AS)
Isolering: PEX
Partmärkning: 4-led: brun, svart, grå, grön/gul
5-led: blå, brun, svart, grå, grön/gul
Fyllnad: Bandad eller sprutad
Rivtråd: I kevlar
Mantel: Halogenfri polymer, svart
Märkexempel: SE-N1XZ1-AS 4G240 0,6/1 kV DRAKA "Datum", metermärkt

 
===


Artikel data
Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
4G16 21,8 97,0 500 K11 2051041402
5G16 23,7 116,2 500 K11 2051051402
4G50 26,5 78,6 500 K12 2053041702
4G95 34,3 140,6 500 K14 2053041902
4G150 42,6 214,0 500 K18 2053042102
4G240 52,7 339,8 500 K22 2053042302
Nominella värden om inget annat anges.