Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

AXLJ-RMF-KOMBI 12/20(24) kV

AXLJ-RMF-KOMBI 12/20(24) kV

AXLJ-RMF-KOMBI 12/20(24) kV

Användning
AXLJ-RMF-KOMBI är en treledarkabel framtagen för installation hängande i stolpar. Kabeln kan även användas för nedplöjning i mark och för sjöförläggning. AXLJ-RMF-KOMBI har normal spännvidd 70 meter och maximal spännvidd 90 meter.

 
 
Standard
SS 424 14 16
CENELEC HD 620 Part 10 Section M

 
Brandspridningsklass
F1 enligt SS 424 14 75
Temperaturområde 
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 90 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Miljödeklaration
AXLJ-RMF-KOMBI
Stötspänning
125 kV

Bockningsradie
Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Fåtrådig, rund och komprimerad aluminium enl. IEC 60228 klass 2, förstärkt och längsvattentät
Inre ledande skikt Sprutat
Isolering: PEX, min. tjocklek = 4,85 mm
Yttre ledande skikt: Fastsittande
Bandning: Ledande band
Skärm: Glödgade koppartrådar
Mantel: PE, svart
Märkexempel: AXLJ-RMF-KOMBI 24 kV 3x25/16 LT DRAKA "Datum", metermärkt

  === 

Artikel data
Ledarantal 
x area
mm2
Diameter
över
isolering
mm
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
3x25/16 18,2 48,2 144,8 500 K20 1055031502      
3x50/16 20,4 53,2 180,1 500 K20 1055031702      

  ===

Elektriska data
Ledarantal 
x area
mm2
Ledar-
resistans
W/km
Skärm-
resistans
W/km
Induktans
mH/km
Reaktans
W/km
Kapacitans
mF/km
Kapacitiv
laddnings
ström/fas
A/km
Kapacitiv
jordsl. 
ström 
A/km
3x25/16 1,2 1,2 0,43 0,14 0,14 0,6 1,8
3x50/16 0,641 1,2 0,39 0,12 0,16 0,7 2,1

   ===

Data för beredning och installation, 3x25/16
Spannlängd

m
Nedhängning
vid +60 ºC
m
Mall nr. Nedhängning
vid -40 ºC
m
Mall nr. Dragkraft vid
0 ºC och islast
2 kg/m, kN
50 1,62 2600 0,62 1000 7,6
60 2,12 2330 0,98 1070 8,7
70 2,63 2150 1,39 1130 9,6
80 3,21 2020 1,87 1180 10,5
90 3,9 1920 2,49 1230 11,2

  ===

3x25/16 forts.
Kabeltemp.
ºC
Dragkraft
kN
Nedhängning 
vid 50 m
spännvidd
m
Nedhängning 
vid 60 m
spännvidd
m
Nedhängning 
vid 70 m
spännvidd
m
Nedhängning 
vid 80 m
spännvidd
m
20 4,8 0,98 1,42 1,93 2,52
10 5,0 0,94 1,35 1,84 2,40
0 5,3 0,89 1,29 1,75 2,29
-10 5,5 0,85 1,22 1,66 2,17
-15 5,7 0,82 1,19 1,61 2,11


  ===  

Data för beredning och installation, 3x50/16
Spannlängd

m
Nedhängning
vid +60 ºC
m
Mall nr. Nedhängning
vid -40 ºC
m
Mall nr. Dragkraft vid
0 ºC och islast
2 kg/m, kN
50 1,49 2400 0,44 720 10,0
60 1,92 2100 0,70 770 11,5
70 2,36 1920 1,00 810 13,1
80 2,84 1790 1,36 860 14,1
90 3,41 1680 1,84 900 15,7

  ===

3x50/16 forts.
Kabeltemp.
ºC
Dragkraft
kN
Nedhängning 
vid 50 m
spännvidd
m
Nedhängning 
vid 60 m
spännvidd
m
Nedhängning 
vid 70 m
spännvidd
m
Nedhängning 
vid 80 m
spännvidd
m
20 7,1 0,82 1,18 1,60 2,09
10 7,5 0,77 1,10 1,50 1,96
0 8,1 0,71 1,03 1,40 1,83
-10 8,7 0,66 0,95 1,30 1,69
-15 9,1 0,63 0,91 1,24 1,63
Nominella värden om inget annat anges.