Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

AXLJ-TT 12/20(24) kV (3-led)

AXLJ-TT 12/20(24) kV (3-led)

AXLJ-TT 12/20(24) kV (3-led)

Användning
AXLJ-TT är en treledarkabel framtagen för ersättning av oisolerad luftledning utomhus. Kabeln är i första hand utvecklad för nedplöjning i mark, men klarar tack vare sin robusta konstruktion de påfrestningar som uppstår vid sjöförläggning i insjöar utan strömmande vatten och vid begränsat djup. Kabeln är tvär- och längsvattentät genom konstruktionen med svällgarn och aluminiumlaminat som är limmat mot yttermanteln.

 

Alternativ beteckning
SE-N20XC7A5T5E-AR
 
Standard
SS 424 14 16
CENELEC HD 620 Part 10 Section M
alt. HD 620 Part 6 Section M
 
Brandspridningsklass
F1 enligt SS 424 14 75
Temperaturområde 
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 90 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Miljödeklaration
AXLJ-TT
Stötspänning
125 kV

Böjningsradie
Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D
 
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Fåtrådig, rund och komprimerad aluminium enl. IEC 60228 klass 2, längsvattentät
Inre ledande skikt Sprutat
Isolering: PEX, min. tjocklek = 4,85 mm
Yttre ledande skikt Fastsittande
Längsvattentätning: Ledande svällband och svällgarn
Skärm: Glödgade koppartrådar
Radiell vattentätning: Aluminiumfolie limmat mot yttermanteln
Mantel: PE, svart
Märkexempel: AXLJ-TT 24 kV 3x95/25 DRAKA "Datum", metermärkt

  ===

Artikel data
Ledarantal 
x area
mm2
Diameter 
över 
isolering
mm
Ytter-
diameter 
enkel ledare 
(approx.)
mm
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
3x25/16 18,1 18,9 45,7 151,2 500 K18 1206031502      
3x50/16 20,2 21,0 50,6 189,5 500 K20 1206031702      
3x95/16 22,8 23,6 58,2 261,8 500 K22 1206031902099      
3x95/25 22,8 23,6 58,2 267,9 500 K22 1206031902      
3x150/25 26,4 27,2 64,8 339,0 500 K24 1206032102      
3x240/25 29,6 30,4 73,8 456,1 500 K26 1206032302099      
3x240/35 29,6 30,4 73,8 462,6 500 K26 1206032302

  ===

Elektriska data vid +20 ºC
Ledarantal 
x area
mm2
Ledar-
resistans
W/km
Skärm-
resistans
W/km
Induktans
mH/km
Reaktans
W/km
Kapacitans
mF/km
Kapacitiv
laddnings
ström/fas
A/km
Kapacitiv
jordsl. 
ström 
A/km
3x25/16 1,2 1,2 0,42 0,13 0,14 0,6 1,8
3x50/16 0,641 1,2 0,38 0,12 0,17 0,7 2,1
3x95/16 0,320 1,2 0,34 0,11 0,20 0,9 2,7
3x95/25 0,320 0,8 0,34 0,11 0,20 0,9 2,7
3x150/25 0,206 0,8 0,32 0,10 0,24 1,1 3,2
3x240/25 0,125 0,8 0,30 0,09 0,29 1,3 3,8
3x240/35 0,125 0,6 0,30 0,09 0,29 1,3 3,8


  ===

Elektriska data
Ledarantal 
x area
mm2
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i mark
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i luft
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 90 ºC
i luft
A
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 65 ºC, kA
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 90 ºC, kA
Max
stöt-
ström
kA
3x25/16 100 90 110 2,6 2,3 -
3x50/16 145 130 160 5,2 4,7 55
3x95/16 205 190 230 9,9 8,9 65
3x95/25 205 190 230 9,9 8,9 65
3x150/25 260 250 305 15,6 14,2 70
3x240/25 340 330 400 25,0 22,7 70
3x240/35 340 330 400 25,0 22,7 70
Nominella värden om inget annat anges.