Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

AXLJ-TTCL TSLF 12/20(24) kV

AXLJ-TTCL TSLF 12/20(24) kV

AXLJ-TTCL TSLF 12/20(24) kV

Användning
Enledare, distributionskabel för användning utomhus i 3-fas förband. Förläggning i rör och mark/vatten. Kabeln är både radiellt- och längsvattentät. Nedplöjningsbar. Yttermanteln är förseedd med ett ledande skikt vilket möjliggör mantelprovning efter förläggning innan kabelschakten återfylls.

 

Alternativ beteckning
SE-N20XC7A5T5E-AR
 
Standard
CENELEC HD 620 Part 10 Section K och M
 
Brandspridningsklass
F1 enligt SS 424 14 75
Temperaturområde 
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 90 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Miljödeklaration
AXLJ-TTCL
Stötspänning
125 kV

Böjningsradie
Vid fast montering: 10 x D
Under utdragning: 15 x D
Vid plöjning: 8 x D
 
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Fåtrådig, rund och komprimerad aluminium enl. IEC 60228 klass 2, längsvattentät
Inre ledande skikt: Sprutat
Isolering: PEX, min. tjocklek = 4,85 mm
Yttre ledande skikt: Fastsittande
Längsvattentätning: Ledande svällband
Skärm: Glödgade koppartrådar
Radiell vattentätning: Aluminium-PE laminat
Mantel: PE, ofärgad
Ledande skikt: Extruderat, fastsittande mot manteln, svart
Märkexempel: AXLJ-TTCL TSLF 24kV 1x150 AFR/25 DRAKA "Datum", metermärkt

  ===

Artikel data
Ledarantal 
x area
mm2
Diameter
över
isolering
mm
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
1x50/16 20,2 27,2 68,6 3000 K24 1216011702      
1x95/25 23,5 30,7 96,5 3000 K26 1216011902      
1x150/25 26,4 33,8 118,1 3000 K26 1216012102      
1x240/35 30,3 38,1 163,2 2000 K26 1216012302      
1x400/35 35,2 43,9 215,4 1000 K24 1216012502      
1x630/50 41,5 50,6 314,1 500 K20 1216012702    

  ===

Elektriska data vid +20 ºC
Ledarantal 
x area
mm2
Ledar-
resistans
W/km
Skärm-
resistans
W/km
Induktans i 
triangel/i plan* 
mH/km
Reaktans
W/km
Kapacitans
mF/km
Kapacitiv
laddnings
ström/fas
A/km
Kapacitiv
jordsl. 
ström 
A/km
1x50/16 0,641 1,15 0,44/0,74 0,23 0,17 0,7 2,1
1x95/25 0,320 0,727 0,39/0,67 0,21 0,20 0,9 2,7
1x150/25 0,206 0,727 0,37/0,63 0,20 0,24 1,1 3,2
1x240/35 0,125 0,524 0,34/0,59 0,19 0,29 1,3 3,8
1x400/35 0,0778 0,524 0,31/0,55 0,17 0,37 1,4 4,2
1x630/50 0,0469 0,387 0,30/0,52 0,16 0,44 1,7 5,0
*Kabelavstånd förläggning i plan = 70 mm. Obs! Skärmarea/skärmresistans avser summan av koppartrådar och aluminiumband.

  ===

Elektriska data
Ledarantal 
x area
mm2
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i mark*
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i luft*
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 90 ºC
i luft*
A
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 65 ºC, kA
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 90 ºC, kA
1x50/16 155 160 195 5,2 4,7
1x95/25 235 230 280 9,9 8,9
1x150/25 300 300 370 15,6 14,2
1x240/35 385 400 490 25,0 22,7
1x400/35 510 555 680 41,6 37,8
1x630/50 635 720 880 65,6 59,5
*Triangelförläggning med skärmen jordad i bägge ändar.Nominella värden om inget annat anges.