Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

AXQJ-TT TSLI 12/20(24) kV

(Senast ändrad: 2013-01-14)

AXQJ-TT TSLI 12/20(24) kV

AXQJ-TT TSLI 12/20(24) kV

Användning
Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Distributionskabel för användning inomhus och utomhus i 3-fas förband. Förläggning i rör och mark. Kabeln är både radiellt- och längsvattentät. Plöjning rekommenderas ej.

 
 
Alternativ beteckning
SE-N20XC7A5Z1-AR
 
Standard
CENELEC HD 620 Part 10 Section K och M
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)
 
Brandspridningsklass
F4 enligt SS 424 14 75
samt SS-EN 5026
Temperaturområde 
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 90 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Miljödeklaration
AXQJ-TT TSLI
Stötspänning
125 kV

Böjningsradie
Vid fast montering: 10 x D
Under utdragning: 15 x D
Vid plöjning: 8 x D 
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Fåtrådig, rund och komprimerad aluminium enl. IEC 60228 klass 2, längsvattentät
Inre ledande skikt Sprutat
Isolering: PEX, min. tjocklek = 4,85 mm
Yttre ledande skikt: Fastsittande
Längsvattentätning: Ledande svällband
Skärm: Glödgade koppartrådar
Radiell vattentätning: Aluminium-PE laminat
Mantel: Halogenfri polymer, svart
Märkexempel: AXQJ-TT TSLI 24kV 1x240 AFR/35 F4B DRAKA "Datum", metermärkt

  === 

Artikel data
 
Ledarantal 
x area
mm2
Diameter 
över
isolering 
mm
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
1x50/16 19,5 27 80 3000 K24        
1x95/25 22,8 30,5 105 3000 K26        
1x150/25 25,7 33,5 130 3000 K26        
1x240/35 29,6 37,7 173,7 3000 K28 1136012302      
1x400/35 35,2 43,5 230 1500 K26        
1x500/35 38,2 46,7 269,2 1500 K26 1136012602      
1x630/50 41,5 50,2 331,8 2000 K28 1136012702

  ===

Elektriska data vid +20 ºC
 
Ledarantal 
x area
mm2
Ledar-
resistans
W/km
Skärm-
resistans*
W/km
Induktans i
triangel/i plan*
mH/km
Reaktans
W/km
Kapacitans
mF/km
Kapacitiv
laddnings
ström/fas
A/km
Kapacitiv-
jordsl.
ström 
A/km
               
1x50/16 0,641 1,15 0,43/0,73 0,23 0,17 0,6 1,9
1x95/25 0,320 0,727 0,39/0,67 0,21 0,21 0,8 2,4
1x150/25 0,206 0,727 0,36/0,63 0,20 0,25 0,9 2,8
1x240/35 0,125 0,524 0,34/0,59 0,19 0,30 1,2 3,5
1x400/35 0,0778 0,524 0,31/0,55 0,17 0,37 1,4 4,2
1x500/35 0,0605 0,524 0,30/0,53 0,17 0,40 1,5 4,5
1x630/50 0,0469 0,387 0,29/0,51 0,16 0,44 1,7 5,0
               
*Kabelavstånd förläggning i plan = 70 mm.

Obs! Skärmarea/skärmresistans avser summan av koppartrådar och aluminiumband.        

   ===

Elektriska data
 
Ledarantal 
x area
mm2
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i mark*
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i luft*
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 90 ºC
i luft*
A
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 65 ºC, kA
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 90 ºC, kA
           
1x50/16 155 160 195 5,2 4,7
1x95/25 235 230 280 9,9 8,9
1x150/25 300 300 370 15,6 14,2
1x240/35 385 400 490 25,0 22,7
1x400/35 510 555 680 41,6 37,8
1x500/35 570 635 775 52,0 47,2
1x630/50 635 720 880 65,6 59,5
           
*Triangelförläggning med skärmen jordad i bägge ändar.Nominella värden om inget annat anges.