Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

AXLJ-F 18/30(36) kV

AXLJ-F 18/30(36) kV

AXLJ-F 18/30(36) kV

Användning
Enledare, distributionskabel för användning utomhus i 3-fas förband. Förläggning i rör och mark/vatten. Nedplöjningsbar.

 
 
Alternativ beteckning
SSE-N30XC7E-AR
 
Standard
SS 424 14 16
CENELEC HD 620 Part 10 Section M

 
Brandspridningsklass
F1 enligt SS 424 14 75
Temperaturområde 
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 90 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Miljödeklaration
AXLJ-F, -RMF
Stötspänning
170 kV

Böjningsradie
Vid fast montering: 10 x D
Under utdragning: 15 x D
Vid plöjning: 8 x D
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Fåtrådig, rund och komprimerad aluminium enl. IEC 60228 klass 2, längsvattentät
Inre ledande skikt Sprutat
Isolering: PEX, min. tjocklek = 7,1 mm
Yttre ledande skikt Fastsittande
Skärm: Glödgade koppartrådar
Mantel: PE, svart
Märkexempel: AXLJ-F 18/30 (36) kV 1x95/25 LT "Datum", metermärkt

  ===

Artikel data
Ledarantal 
x area
mm2
Diameter
över
isolering
mm
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
1x95/25 27,6 35,4 119,2 500 K16 1036011902      
1x240/35 34,4 42,6 190,0 500 K18 1036012302      
1x500/35 43,0 51,5 290,8 800 K24 1036012602      
1x630/35 47,3 56,6 350,6 500 K22 1036012702  


  ===

Elektriska data vid +20 ºC
Ledarantal 
x area
mm2
Ledar-
resistans
W/km
Skärm-
resistans
W/km
Induktans i 
triangel/i
plan*mH/km
Reaktans 
W/km
Kapacitans 
mF/km
Kapacitiv
laddnings
ström/fas
A/km
Kapacitiv-
jordsl. ström 
A/km
1x95/25 0,320 0,8 0,42/0,68 0,21 0,16 0,9 2,7
1x240/35 0,125 0,6 0,36/0,60 0,19 0,22 1,2 3,7
1x500/35 0,0605 0,6 0,32/0,54 0,17 0,29 1,6 4,9
1x630/35 0,0469 0,6 0,31/0,52 0,16 0,32 1,8 5,4

* Kabelavstånd förläggning i plan = 70 mm

New Picture

*Triangelförläggning med skärmen jordad i bägge ändar.

Nominella värden om inget annat anges.