Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

AXLJ-TT 18/30(36) kV (3-led)

AXLJ-TT 18/30(36) kV (3-led)

AXLJ-TT 18/30(36) kV (3-led)

Användning
AXLJ-TT är en treledarkabel framtagen för ersättning av oisolerad luftledning utomhus. Kabeln är i första hand utvecklad för nedplöjning i mark, men klarar tack vare sin robusta konstruktion de påfrestningar som uppstår vid sjöförläggning i insjöar utan strömmande vatten och vid begränsat djup. Kabeln är tvär- och längsvattentät genom konstruktionen med svällgarn och aluminiumlaminat som är limmat mot yttermanteln.

 
 
Alternativ beteckning
SE-N30XC7A5T5E-AR
 
Standard
SS 424 14 16
CENELEC HD 620 Part 10 Section M
 
Brandspridningsklass
F1 enligt SS 424 14 75
Temperaturområde 
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 90 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Miljödeklaration
AXLJ-TT
Stötspänning
170 kV

Böjningsradie
Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Fåtrådig, rund och komprimerad aluminium enl. IEC 60228 klass 2, längsvattentät
Inre ledande skikt Sprutat
Isolering: PEX, min. tjocklek = 7,1 mm
Yttre ledande skikt Fastsittande
Längsvattentätning: Ledande svällband och svällgarn
Skärm: Glödgade koppartrådar
Radiell vattentätning: Aluminiumfolie limmat mot yttermanteln
Mantel: PE, svart
Märkexempel: AXLJ-TT 18/30(36) kV 3x95/25 DRAKA "Datum", metermärkt

  ===

Artikel data
Ledarantal 
x area
mm2
Diameter 
över 
isolering
mm
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
3x50/16 24,8 62,5 264,0 500 K24 1208031702      
3x95/25 27,6 69,1 345,5 500 K26 1208031902      
3x150/25 31,0 76,6 429,7 500 K26 1208032102      
3x240/35 34,4 84,8 559,0 500 K28 1208032302  

  ===

Elektriska data vid +20 ºC
Ledarantal 
x area
mm2
Ledar-
resistans
W/km
Skärm-
resistans
W/km
Induktans
mH/km
Reaktans
W/km
Kapacitans
mF/km
Kapacitiv
laddnings
ström/fas
A/km
Kapacitiv
jordsl. 
ström 
A/km
3x50/16 0,641 1,2 0,42 0,13 0,13 0,7 2,2
3x95/25 0,320 0,8 0,37 0,12 0,16 0,9 2,7
3x150/25 0,206 0,8 0,35 0,11 0,19 1,1 3,2
3x240/35 0,125 0,6 0,32 0,10 0,22 1,2 3,7

  ===

Elektriska data
Ledarantal 
x area
mm2
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i mark
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i luft
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 90 ºC
i luft
A
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 65 ºC, kA
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 90 ºC, kA
Max
stöt-
ström
kA
3x50/16 145 130 160 5,2 4,7 55
3x95/25 205 190 230 9,9 8,9 65
3x150/25 260 250 305 15,6 14,2 70
3x240/35 340 330 400 25,0 22,7 70
Nominella värden om inget annat anges.