Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

AXLJ-TT 18/30(36) kV

AXLJ-TT 18/30(36) kV

AXLJ-TT 18/30(36) kV

Användning
Enledare, distributionskabel för användning utomhus i 3-fas förband. Förläggning i rör och mark/vatten. Kabeln är både radiellt- och längsvattentät. Nedplöjningsbar.

 
 
Alternativ beteckning
SE-N30XC7A5T5E-AR
 
Standard
SS 424 14 16
CENELEC HD 620 Part 10 Section M

 
Brandspridningsklass
F1 enligt SS 424 14 75
Temperaturområde 
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 90 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Miljödeklaration
AXLJ-TT
Stötspänning
170 kV

Böjningsradie
Vid fast montering: 10 x D
Under utdragning: 15 x D
Vid plöjning: 8 x D
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Fåtrådig, rund och komprimerad aluminium enl. IEC 60228 klass 2, längsvattentät
Inre ledande skikt Sprutat
Isolering: PEX, min. tjocklek = 7,1 mm
Yttre ledande skikt Fastsittande
Längsvattentätning: Ledande svällband
Skärm: Glödgade koppartrådar
Radiell vattentätning: Aluminium-PE laminat
Mantel: PE, svart
Märkexempel: AXLJ-TT 18/30(36) kV 1x150/25 DRAKA "Datum", metermärkt

  ===

Artikel data
Ledarantal 
x area
mm2
Diameter
över
isolering
mm
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
1x95/25 27,69 35,5 125,4 500 K16 1207011902001      
1x240/35 34,4 43,3 197,9 500 K18 1207012302      
1x500/35 43,0 51,9 295,7 500 K22 1207012602      
1x630/35 47,3 57,0 353,1 500 K22 1207012702  

  ===

Elektriska data vid +20 ºC
Ledarantal 
x area
mm2
Ledar-
resistans
W/km
Skärm-
resistans
W/km
Induktans i 
triangel/i plan* 
mH/km
Reaktans
W/km
Kapacitans
mF/km
Kapacitiv
laddnings
ström/fas
A/km
Kapacitiv
jordsl. 
ström 
A/km
1x95/25 0,320 0,8 0,42/0,68 0,21 0,16 0,9 2,7
1x240/35 0,125 0,6 0,36/0,60 0,19 0,22 1,2 3,7
1x500/35 0,0605 0,6 0,32/0,54 0,17 0,29 1,6 4,9
1x630/35 0,0469 0,6 0,31/0,52 0,16 0,32 1,8 5,4
*Kabelavstånd förläggning i plan = 70 mm.

  ===

Elektriska data
Ledarantal 
x area
mm2
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i mark*
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i luft*
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 90 ºC
i luft*
A
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 65 ºC, kA
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 90 ºC, kA
1x95/25 235 230 280 9,9 8,9
1x240/35 385 400 490 25,0 22,7
1x500/35 570 635 775 52,0 47,2
1x630/35 635 720 880 65,6 59,5
*Triangelförläggning med skärmen jordad i bägge ändar.
Nominella värden om inget annat anges.