Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

AXLJ-TTCL TSLF 36/60(72,5) kV

AXLJ-TTCL TSLF 36/60(72,5) kV

AXLJ-TTCL TSLF 36/60(72,5) kV

Användning
Enledare, distributionskabel för användning utomhus i 3-fas förband. Förläggning i rör och mark/vatten. Kabeln är både radiellt- och längsvattentät. Nedplöjningsbar. Yttermanteln är förseedd med ett ledande skikt vilket möjliggör mantelprovning efter förläggning innan kabelschakten återfylls. 

 

Alternativ beteckning
SE-N60XC7A5T5E-AR
AXLLJ TT

Standard
IEC 60840

Brandspridningsklass
F1 enligt SS 424 14 75
samt SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -10 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.


Miljödeklaration
AXLJ-TTCL TSLF

Böjningsradie
Vid fast montering: 15 x D
Under utdragning: 20 x D
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Fåtrådig, rund och komprimerad aluminium enl. IEC 60228 klass 2, längsvattentät
Inre ledande skikt: Sprutat
Isolering: PEX, nominell tjocklek = 11,0 mm
Yttre ledande skikt: Fastsittande
Längsvattentätning: Ledande svällband
Skärm: Glödgade koppartrådar samt kopparmotspiral
Radiell vattentätning: Aluminium-PE laminat
Mantel: PE, ofärgad UV-skyddad
Ledande skikt: Extruderat, fastsittande mot manteln, svart
Märkexempel: AXLJ-TTCL TSLF 72 kV 1x240 AFR/35 DRAKA "Datum", metermärkt

  ===

Artikel data
Ledarantal 
x area
mm2
Diameter
över
isolering
mm
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
       
1x240/35 41,5 52 255
       

  ===

Elektriska data vid +20 ºC
Ledarantal 
x area
mm2
Ledar-
resistans
W/km
Skärm-
resistans
W/km
Induktans i 
triangel/i plan*
mH/km
Reaktans
Ω/km
Kapacitans
mF/km
Kapacitiv
laddnings
ström/fas
A/km
Kapacitiv
jordsl. 
ström 
A/km
               
1x240/35 0,125 0,524 0,40/0,62 0,20 0,17 1,9 5,8
               
*Kabelavstånd förläggning i plan = 70 mm. Obs! Skärmarea/skärmresistans avser summan av koppartrådar och aluminiumband.


  ===

Elektriska data
Ledarantal 
x area
mm2
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i mark*
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i luft*
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 90 ºC
i luft*
A
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 65 ºC, kA
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 90 ºC, kA
           
1x240/35 350 350 480 25,0 22,7
           
*Triangelförläggning med skärmen jordad i bägge ändar.
Nominella värden om inget annat anges.