Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

EQLR 300/500 V

EQLR 300/500 V

EQLR 300/500 V

Användning
Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronsik utrustning. Fast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. Kabeln är väl lämpad för installationer där yttre elektriska störningar befaras.

 

 

Alternativ beteckning
SE-N05Z1A7Z1-U

Standard
SS 424 03 21
CENELEC HD 627 Part 4 Section C-1
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
SS-EN 50268-2 (röktäthet)

Brandspridningsklass
F3 enligt SS 424 14 75
samt SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
SEMKO, S-märkt
C
Miljödeklaration
EQLR

PVC-alternativ
EKLR


Min böjradie vid förläggning
12 x D
(8 x D vid slutmontering)
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Solid glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1
Isolering: Halogenfri polymer, vit
Partmärkning: Siffror
Gemensamt partskydd: Halogenfri polymer eller plastband
Biledare: Förtent koppartråd
Skärm: Aluminium med vidhäftande PE
Mantel: PE
Hölje: Halogenfri polymer, grå
Märkexempel: EQLR 14x1,5 300/500 V F3 DRAKA "Datum", metermärkt

  ===

Elektriska data vid +20 °C
Resistans, mätt i slinga (max): 24,2 W/km
Resistans i biledare (max): 18,2 W/km
Kapacitans mellan närliggande parter vid 1 kHz: 100 nF/km
Kapacitans, part-skärm vid 1 kHz: 150 nF/km
Induktans mellan närliggande parter vid 1 kHz: 650 mH/km
Karakteristisk impedans vid 1 kHz: 190 W
Dämpning vid 1 kHz: 0,8 dB/km

  ===


Artikel data
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
7x1,5 12,8 20,7 500 K07 0156205      
7x1,5 12,8 20,7 1000 K08 0156206      
5x2x1,5 17,5 30,7 500 K09 0156225      
14x1,5 16,3 35,5 500 K08 0156235      
19x1,5 18,0 45,5 500 K08 0156245      
11x2x1,5 23,3 56,3 500 K11 0156255      
11x2x1,5 23,3 56,3 1000 K12 0156256      
15x2x1,5 26,9 74,7 500 K12 0156275      
37x1,5 24,1 83,0 500 K11 0156285      
48x1,5 27,0 105,1 500 K12 0156290      
61x1,5 29,9 153,0 500 K14 0156300      
36x2x1,5 39,6 174,0 500 K18 0156310      
Nominella värden om inget annat anges.