Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

OEM och industri

Extrema temperaturer, extrem miniatyrisering, vatten- och gastäthet. Detta är bara några av alla de krav och behov som våra kunder har. Det gäller så vitt skilda branscher som golvvärme, stålbadsövervakning, belysning, broar, brytningsutrustning och satellitstyrning.

Alla dessa behov utgör en ständig utmaning och Prysmian Group är stolta över att vara i främsta ledet när det gäller att leverera innovativa och pålitliga lösningar som svarar upp mot de högt ställda kraven.

 

OEM och industri


PRYSMIAN GROUP LANSERAR DEN FJÄRDE UPPLAGAN AV SITT REKRYTERINGSPROGRAM AV AKADEMIKER MED INTERNATIONELL ERFARENHET OCH UTBILDNING. YTTERLIGARE 40 STUDENTER AV OLIKA...

Läs mer

Det finns tillfällen när bara det tuffaste är gott nog. Som när branden är ett faktum och kritiska funktioner för personsäkerhet och produktion ändå måste fungera. D...

Läs mer

När Bravida inleder etapp 2 i byggnationen av Facebooks serverhall i Luleå, för övrigt den enda utanför USA, kommer kablarna att levereras av Prysmian Group. Sammanl...

Läs mer

Efter avslutad upphandling står det nu klart att Prysmian Group blivit vald som huvudleverantör till E.ON i Sverige. Avtalet gäller för leveranser av kabel i tre år ...

Läs mer

I juli 2013 slogs portarna upp till en ny, hypermodern multiarena i Stockholm – Tele2 Arena. Fotboll och konserter är bara några av de evenemang som kommer att arran...

Läs mer
1Prysmian Group levererar till

I takt med att Stockholmsregionen växer har också behovet ökat av att säkra elförsörjningen för framtiden. Befolkningsökningen beräknas öka med 30% under kommande fy...

Läs mer

Vår nya familj med maskinkablar för styr- och reglerutrustning. Anpassat för att möta verkliga behov.


Läs alla höjdpunkter