Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

FLEXTREME H07RN-F 450/750 V (RDOE)

(Senast ändrad: 2012-10-22)

FLEXTREME H07RN-F 450/750 V (RDOE)

FLEXTREME H07RN-F 450/750 V (RDOE)

Användning
En högflexibel olje- och väderbeständig anslutningskabel. För användning där de mekaniska påfrestningarna är av medelsvår karaktär, i torra, fuktiga eller explosionsfarliga utrymmen, utomhus, t.ex. i jordbrukets driftsbyggnader och för tillfälliga installationer på byggarbetsplatser. Även för installation i tillfälliga byggnader och arbetsbodar. Användning upp till 1000 V AC är tillåten för fast skyddad installation (i elrör eller apparater) och för inkoppling av hissmotorer och liknande. Högsta tillåtna likspänning är 742/1238 V DC.

 

 

Standard
SS 424 02 35-4

Brandspridningsklass
F2 enl. SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265

Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 60 ºC. I vissa
industriella applikationer
max. 85°C. Kabeln
är flexibel ner till -25 ºC
Godkännande
< HAR >, C

Miljödeklaration
FLEXTREME
Böjningsradie
6 x ytterdiameter vid flex.
4 x ytterdiameter fast installerad

Max tillåten dragkraft (N)
Total koppararea x 15 N/mm2
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5
Isolering: EPDM-gummi, klass EI4
Partmärkning: 4-led: grön/gul, brun, svart, grå
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Mantel: Väder- och oljebeständigt gummi, klass EM2
Märkexempel: FLEXTREME H07RN-F 450/750 V 5G25 mm<HAR>

  ===

Artikel data
 
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
4G25 32 167,2 500 K16 953204150205      
4G35 35 216,9 500 K16 953204160205      
4G50 40 289,7 500 K18 953204170205      
4G70 45 397,1 500 K18 953204180205      
4G95 51 521,1 250 K18 953204190205      
4G120 55 639,0 250 K18 953204200205      
5G25 35 208,3 500 K16 953205150205      
                 
RDOE                
5G35 39 271,9 500 K16 953205160205      
5G50 45 374,0 - - 953205170205      
5G70 49 491,0 - - 953205180205      
5G95 56 637,5 - - 953205190205      

Nominella värden om inget annat anges.