Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

TARMO H07BN4-F 450/750 V LSZH (-50C - +90C)

(Senast ändrad: 2012-05-19)

TARMO H07BN4-F 450/750 V LSZH (-50C - +90C)

TARMO H07BN4-F 450/750 V LSZH (-50°C - +90°C)

Användning
Halogenfri olje-, väderbeständig anslutningskabel för flyttbara bruksföremål och motorer utomhus, i brand- och explosionsfarliga rum, i våta rum med frätande ämnen och i krävande miljöer, t ex industri och jordbruk. Även för fast installation i tillfälliga byggnader och arbetsbodar. Lämplig på byggarbetsplatser. Temperaturområde -50° - +90°C. Användning upp till 1000 V AC är tillåten för fast skyddad installation (i elrör eller apparater) och för inkoppling av hissmotorer och liknande. Högsta tillåtna likspänning är 742/1238 V DC.

 

 

Standard
SS 424 02 35-4 (H07RN-F)
SS 424 02 35-12:4 (H07BB-F)
SS 424 02 35-12:6 (H07BN4-F)
SS-EN 50267-2-2 (korrosiva gaser)
SS-EN 50268-2 (röktäthet)
IEC 60811-2-1 (Ozonskydd)

Brandspridningsklass
F2 enl. SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265

Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 90 ºC 
Kabeln är flexibel ner till -50 ºC
Godkännande
<HAR>, C

Miljödeklaration
DRAKAFLEX-TARMO H07BN4-F
Böjningsradie
6 x ytterdiametern

Max tillåten dragkraft (N)
Total koppararea x 15 N/mm2

Max vridpåkänning
±2 varv per 10m 

  ===

Konstruktion
Ledare: Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5
Isolering: EPDM-gummi klass EI6
Partmärkning: 3-led: grön/gul, blå, brun
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Mantel: Väder- och oljebeständigt gummi, halogenfri. Uppfyller klass EM2, EM6 och EM7
Märkexempel: TARMO H07BN4-F 5G2,5 mm2 <HAR>

  ===
Artikel data
 
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
3G1,5 9,9 12,7 100 Ring 956503080202      
3G1,5 9,9 12,7 500 K06 956503080205      
5G1,5 11,6 18,1 500 K08 956505080205      
5G2,5 13,5 25,6 500 K07 956505100205      
5G6 18,3 52,9 500 K09 956505120205      

Nominella värden om inget annat anges.