Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

AXQJ 0,6/1 kV

AXQJ 0,6/1 kV

AXQJ 0,6/1 kV

Användning
Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Kan med försiktighet nedplöjas, men vid plöjning rekommenderas polyetenmantlad kabel.

 
Alternativ beteckning
SE-N1XCZ1-AS

Standard
SS 424 14 18
CENELEC HD 603 Part 3 Section L
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
SS-EN 50268-2 (röktäthet)

Brandspridningsklass
F4 enligt SS 424 14 75
samt SS-EN 50266
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 90 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
C
Miljödeklaration
AXQJ

PVC-alternativ
AKKJ

Böjningsradie
Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D


 ===

Konstruktion
Ledare: Fåtrådig, sektorformad och glödgad aluminium enl. IEC 60228 klass 2
Isolering: PEX
Partmärkning: 3-led: brun, svart, grå
4-led: brun, svart, grå, blå
Fyllnad: Halogenfri, bandad eller sprutad
Skärm: Glödgade koppartrådar med motspiral av koppar
Mantel: Halogenfri polymer, svart
Märkexempel: AXQJ 0,6/1 kV 3x240/72 F4 DRAKA "Datum", metermärkt

 
===

Artikel data
 
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
3x50/15 25,6 83,2 500 K11 2100031702      
3x70/21 29,0 112,2 500 K12 2100031802      
3x95/29 32,6 147,3 500 K14 2100031902      
3x120/41 37,1 183,5 500 K16 2100032002      
3x150/41 40,5 217,5 500 K16 2100032102      
3x185/57 45,1 276,1 500 K18 2100032202      
3x240/72 49,4 346,9 500 K20 2100032302      
4x50/15 28,8 102,9 500 K12 2100041702      
4x70/21 32,6 139,2 500 K14 2100041802      
4x95/29 36,8 182,7 500 K16 2100041902      
4x120/41 41,9 226,3 500 K18 2100042002      
4x150/41 46,0 272,8 500 K18 2100042102      
4x185/57 51,0 342,5 500 K20 2100042202      
4x240/72 55,9 430,8 500 K22 2100042302      

Nominella värden om inget annat anges.