Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

EQLQ 450/750 V

(Senast ändrad: 2004-06-16)

EQLQ 450/750 V

EQLQ 450/750 V

Användning
Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för fast förläggning inom- och utomhus, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Får förläggas i mark om kabeln förses med ett extra skydd mot mekanisk åverkan. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

 

 

Alternativ beteckning
N07Z1A5EZ1-U

Standard
SS 424 02 19-6
HD 604 (halogenfria mtrl)
SS-EN 50267-2-2 (korrosiva gaser)
SS-EN 50268-2 (röktäthet)

Brandspridningsklass
F3 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1 
och SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -15 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
SEMKO, S-märkt
C
Miljödeklaration
EQLQ, FQLQ

PVC-alternativ
EKLK

Min böjradie vid förläggning
12 x D 
(6 x D vid slutmontering)

  ===

Konstruktion
Ledare: Entrådig glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1
Isolering: Halogenfri polymer
Partmärkning: 3-led: grön/gul, blå, brun
4-led: grön/gul, blå, brun, svart
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Fyllnad: Halogenfri polymer
Biledare: Förtenta koppartrådar
Skärm: Aluminium med vidhäftande PE
Innermantel: Halogenfri polymer
Mantel: Halogenfri polymer, vit, metermärkt
Märkexempel: DRAKA  EQLQ 3G1,5  450/750 V F3 LSZH S

  ===

Artikel data
 
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
3G1,5 9,6 12,8 50 Ring 514003080101      
3G1,5 9,6 12,8 250 K4,5 514003080124      
3G1,5 9,6 12,8 500 K6 514003080105      
3G2,5 11,2 18,7 50 Ring 514003100101      
3G2,5 11,2 18,7 150 K4,5 514003100122      
3G2,5 11,2 18,7 500 K7 514003100105      
3G2,5 11,2 18,7 1000 K9 514003100106      
4G1,5 10,8 17,4 50 Ring 514004080101      
4G1,5 10,8 17,4 200 K4,5 514004080123      
4G1,5 10,8 17,4 500 K6 514004080105      
4G2,5 13,1 25,8 50 Ring 514004100101      
4G2,5 13,1 25,8 500 K7 514004100105      
5G1,5 11,1 17,9 50 Ring 514005080101      
5G1,5 11,1 17,9 150 K4,5 514005080122      
5G1,5 11,1 17,9 500 K7 514005080105      
5G1,5 11,1 17,9 1000 K9 514005080106      
5G2,5 13,6 27,1 50 Ring 514005100101      
5G2,5 13,6 27,1 150 K4,5 514005100122      
5G2,5 13,6 27,1 500 K7 514005100105      
5G2,5 13,6 27,1 1000 K9 514005100106      

Nominella värden om inget annat anges.