Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

EQQR 300/500 V

EQQR 300/500 V

EQQR 300/500 V

Användning
Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Fast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina. För kontroll-, manöver- och signaländamål.

 

 

Alternativ beteckning
SE-N05Z1Z1-U

Standard
SS 424 03 21
CENELEC HD 627 Part 4 Section C-1
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)

Brandspridningsklass
F3 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
SEMKO, S-märkt
C
Miljödeklaration
EQQR

PVC-alternativ
EKKR

Min böjradie vid förläggning
12 x D
(8 x D vid slutmontering)
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Solid och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1
Isolering: Halogenfri polymer, vit
Partmärkning: Siffror
Mantel: Halogenfri polymer, grå
Märkexempel: EQQR 7x1,5 300/500 V F3 DRAKA "Datum", metermärkt

  ===

Elektriska data vid +20 °C
Resistans, mätt i slinga (max): 24,2 W/km
Isolationsresistans (min): 500 MWkm
Kapacitans mellan närliggande parter vid 1 kHz: 90 nF/km
Induktans mellan närliggande parter vid 1 kHz: 680 mH/km

  ===

Artikel data
 
Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
7x1,5 11,3 17,6 500 K07 310007080405
7x1,5 11,3 17,6 2000 K11 310007080438
10x1,5 13,2 24,1 500 K07 310010080405
10x1,5 13,2 24,1 1000 K09 310010080406
14x1,5 14,8 31,7 500 K07 310014080405
14x1,5 14,8 31,7 1000 K09 310014080406
19x1,5 16,5 41,3 500 K08 310019080405
27x1,5 19,4 57,7 500 K09 310027080405
37x1,5 22,5 77,8 500 K11 310037080405

Nominella värden om inget annat anges.