Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

EXQJ 0,6/1 kV

(Senast ändrad: 2012-05-15)

EXQJ 0,6/1 kV

EXQJ 0,6/1 kV

Användning
Halogenfri (och således PVC-fri) brandklassad kabel. Avger inga korrosiva gaser och har låg röktäthet vid brand. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Kan med försiktighet nedplöjas.

 
Alternativ beteckning
SE-N1XCZ1-U
 
Standard
SS 424 14 18
CENELEC HD 603 Part 3 Section L
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)
 
Brandspridningsklass
F3 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265
Temperaturområde 
I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
SEMKO, S-märkt
C
Miljödeklaration
EXQJ

PVC-alternativ
EKKJ

Böjningsradie
Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D

 

=== 

Konstruktion
Ledare: Solid, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1
Isolering: PEX
Partmärkning: 3-led: brun, svart, grå
4-led: blå, brun, svart, grå
Fyllnad: Halogenfri polymer
Skärm: Glödgade koppartrådar med motspiral av koppar
Mantel: Halogenfri polymer, svart
Märkexempel: EXQJ 0,6/1 kV 3x4/4 F3 S  DRAKA "Datum", metermärkt
 === 

Artikel data 
 
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
3x2,5/2,5 13,0 23,2 500 K07 211003100205      
3x2,5/2,5 13,0 23,2 1000 K09 211003100206      
3x4/4 14,3 34,5 500 K08 211003110205      
3x6/6 14,9 38,8 500 K08 211003120205      
3x6/6 14,9 38,8 1000 K10 211003120206 x    
3x10/10 17,9 59,8 500 K09 211003130205      
4x2,5/2,5 13,8 27,0 500 K07 211004100205      
4x4/4 15,3 38,6 500 K08 211004110205      
4x6/6 17,0 47,8 500 K09 211004120205      
4x6/6 17,0 47,8 1000 K11 211004120206      
4x10/10 19,2 70,6 500 K10 211004130205      
4x10/10 19,2 72,1 1000 K12 211004130206      

Nominella värden om inget annat anges.