Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

FQAR-PG 150/250 V

FQAR-PG 150/250 V

FQAR-PG 150/250 V

Användning
Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Förläggs öppet, fast, i kanaler och rör. Även utomhus. Avsedd för signalöverföring där höga krav ställs på så väl elektriska data som mekanisk robusthet.

 

 

Alternativ beteckning
SE-N01Z1A7Z1-R

Standard
SS 424 03 21
CENELEC HD 627 Part 4 Section C-2
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)

Brandspridningsklass
F3 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
SEMKO, S-märkt
C
Miljödeklaration
FQAR-G, -PG, -TG

Min böjradie vid förläggning
12 x D
(8 x D vid slutmontering)
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Fåtrådig, glödgad och förtent koppar
Isolering: Halogenfri polymer
Partmärkning: Siffermärkning
Par: Parterna tvinnas till par (2x2x0,5 tvinnas till fyrskruv 1-3-2-4)
Skärm: Aluminium/plastlaminat med metallen utåt i kontakt med biledare av förtent koppar
Mantel: Halogenfri polymer, grå eller blå
Märkexempel: FQAR-PG 8x2x0,5  150/250 V  F3  DRAKA "Datum", metermärkt

  ===

Elektriska data vid +20 °C
  0,5 mm2 1,0 mm2
Resistans, mätt i slinga (max): 80,8 W/km 40,4 W/km
Resistans i biledare (max): 18,8 W/km 18,8 W/km
Isolationsresistans (min): 2000 MWkm 2000 MWkm
Parkapacitans vid 1 kHz: 90 nF/km 110 nF/km
Kapacitans, part-skärm vid 1 kHz: 130 nF/km 160 nF/km
Parinduktans vid 1 kHz: 680 mH/km 620 mH/km
Dämpning vid 1 kHz; 100 kHz: 1,4; 8 dB/km 1,3; 10 dB/km
Överhörningsdämpn. vid 1 kHz; 100 kHz: 120; 85 dB/km 130; 90 dB/km
Karakteristisk impedans vid 1 kHz; 100 kHz: 350; 90 W 200; 65 W

  ===


Artikel data
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
2x0,5 6,1 4,3 500 K06 313502030405      
2x0,5 6,1 4,3 2000 K06 313502030438      
2x2x0,5 7,0 6,0 500 K06 313502630405      
2x2x0,5 7,0 6,0 2000 K07 313502630438      
4x2x0,5 9,8 10,3 500 K06 313504630405      
8x2x0,5 12,8 17,4 500 K07 313508630405      
16x2x0,5 17,2 31,3 500 K09 313516630405      
16x2x0,5 17,2 31,3 1000 K11 313516630406      
24x2x0,5 21,6 44,8 500 K11 313524630405      
48x2x0,5 29,2 83,5 500 K12 3135486304      
2x1 6,7 5,4 500 K06 313502070405      
2x2x1 7,9 8,2 500 K06 313502670405      
4x2x1 11,7 14,9 500 K06 313504670405      
8x2x1 15,1 26,0 500 K07 313508670405      
16x2x1 21,3 49,1 500 K11 313516670405      
Med blå mantel                
2x1 6,7 5,4 500 K06 313502070705      
2x1 6,7 5,4 1000 K07 313502070706      
2x2x1 7,9 8,2 500 K06 313502670705      
2x2x1 7,9 8,2 1000 K06 313502670706      
4x2x1 11,7 14,9 500 K06 313504670705      
8x2x1 15,1 26,0 500 K08 313508670705      
16x2x1 21,3 49,1 500 K11 313516670705      
Nominella värden om inget annat anges.