Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

FQAR-TG 150/250 V

FQAR-TG 150/250 V

FQAR-TG 150/250 V

Användning
Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Förläggs öppet, fast, i kanaler och rör. Även utomhus. Avsedd för signalöverföring där höga krav ställs på störimmunitet, skydd mot överhörning och mekanisk robusthet.

 

 

Alternativ beteckning
SE-N01Z1A7Z1-R

Standard
SS 424 03 21
CENELEC HD 627 Part 4 Section C-2
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)

Brandspridningsklass
F3 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
SEMKO, S-märkt
C
Miljödeklaration
FQAR-G, -PG, -TG

Min böjradie vid förläggning
12 x D
(8 x D vid slutmontering)
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Fåtrådig, glödgad och förtent koppar
Isolering: Halogenfri polymer
Partmärkning: Siffermärkning
Treskruv: Parterna tvinnas till treskruv
Skärm: Aluminium/plastlaminat med metallen utåt
i kontakt med biledare av förtent koppar
Mantel: Halogenfri polymer, grå
Märkexempel: FQAR-TG 3x1  150/250 V  F3  DRAKA "Datum", metermärkt

  ===

Elektriska data vid +20 °C
Resistans, mätt i slinga (max): 40,4 W/km
Resistans i biledare (max): 18,8 W/km
Isolationsresistans (min): 2000 MWkm
Parkapacitans vid 1 kHz: 140 nF/km
Kapacitans, part-skärm vid 1 kHz: 270 nF/km
Parinduktans vid 1 kHz: 620 mH/km
Dämpning vid 1 kHz; 100 kHz: 1,3; 10 dB/km
Överhörningsdämpn. vid 1 kHz; 100 kHz: 130; 90 dB/km
Karakteristisk impedans vid 1 kHz; 100 kHz: 200; 65 W

  ===


Artikel data
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
3x1 7,3 6,8 500 K06 3140030704      
Nominella värden om inget annat anges.