Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Firetuf FRHF 300/500 V

(Senast ändrad: 2013-03-11)

Firetuf FRHF 300/500 V

Firetuf FRHF 300/500V

Användning
Brandresistenta, halogenfria kablar, där högsta krav ställs på driftsäkerhet under som efter brand (testade mot de högsta kraven för brandresistens). Lämpliga för både inom- och utomhusbruk om kabeln skyddas mot direkt solljus. Lämpar sig för installationer där det finns krav på funktion under och efter brand i t ex nödbelysning, brandlarmsystem och alarmsystem. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning.

 

 

Alternativ beteckning
FI-N05XZ1-U

Standard
IEC 60502-1 i tillämpliga delar
IEC 60754-1, -2 
IEC 60134-1, -2
HD 308 S2 (färgmärkning av ledare)

Brandresistens
EN 50200 (90 min 830°C)
IEC 60331-2 (90 min 830°C)
Brandspridningsklass
F4 enligt SS 424 14 75
samt SS-EN 50266

Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 90 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -15 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.
Godkännande
C

Böjningsradie
Vid fast montering: 5 x D
Under utdragning: 10 x D

D = ytterdiameter på kabel

 
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Solid, rund koppar enl. IEC 60228 klass 1
Isolering: Micaband och PEX
Partmärkning: 2-led: blå, brun
3-led: grön/gul, blå, brun
4-led: grön/gul, brun, svart, grå
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Fyllnad: Sprutad eller bandad halogenfri polymer
Mantel: Halogenfri polymer, orange
Märkexempel: FIRETUF FRHF 3G1,5 300/500V EN 50200 (90) "Datum", metermärkt

  ===

Artikel data
 
Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
2x1,5 10,0 15,0 500 K06 560502086005
2x2,5 11,5 18,0 500 K06 560502106005
3G1,5 11,0 16,5 500 K06 560503086005
3G2,5 12,0 21,0 500 K07 560503106005
4G1,5 11,5 20,0 500 K06 560504086005
4G2,5 12,5 24,0 500 K07 560504106005
5G1,5 13,0 23,0 500 K07 560505086005
5G2,5 14,0 30,0 500 K08 560505106005

Nominella värden om inget annat anges.