Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

H03VVH2-F \& H03VV-F (SKX \& SKK) 300/300 V

(Senast ändrad: 2012-06-05)

H03VVH2-F \& H03VV-F (SKX \& SKK) 300/300 V

H03VVH2-F & H03VV-F (SKX & SKK) 300/300 V

Användning
H03VVH2-F (SKX): Flat anslutningskabel med fintrådig kopparledare för lätt drift i torra lokaler, t ex i kök och på kontor. För anslutning av lätt bärbara apparater som radioapparater, bords- och golvlampor, kontorsmaskiner, m m. Olämplig där risk för skador p g a värme föreligger. Kommer kabeln att utsättas för omfattande böjning och/eller vridning rekommenderas en kabel med runt tvärsnitt.

 

 

Alternativ beteckning
SKK/SKX

Standard
SS 424 02 31-5

Brandspridningsklass
F2 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 60 ºC. Lägsta 
hanteringstemperatur +5 °C.

Godkännande
<HAR>, C
Miljödeklaration
RKK, SKK, SKX

Böjningsradie
Utan belastning: 6 x D 
 
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5
Isolering: PVC
Partmärkning: Blå, brun
Mantel: PVC, vit
Märkexempel: H03VV-F 2x0,75 mm300/300 V DRAKA <HAR>

  ===

Artikel data
 
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
H03VVH2-F (SKX)                
2x0,75 3,2x5,2 3,0 100 Bobin 755502040121      
                 
H03VV-F (SKK)                
2x0,75 max 5,6 3,0 100 Ring 755002040102      

Nominella värden om inget annat anges.