Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

SKARVSLADD H07RN-F 450/750 V (RDOE)

(Senast ändrad: 2007-02-06)

SKARVSLADD H07RN-F 450/750 V (RDOE)

SKARVSLADD H07RN-F 450/750 V (RDOE)

Användning
En högflexibel olje- och väderbeständig anslutningskabel. För användning där de mekaniska påfrestningarna är av medelsvår karaktär, i torra, fuktiga eller explosionsfarliga utrymmen, utomhus, t.ex. i jordbrukets driftsbyggnader och för tillfälliga installationer på byggarbetsplatser. Högsta tillåtna likspänning är 742/1238 V DC.

 

 

Standard
SS 424 02 35-4

Brandspridningsklass
F2 enl. SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265

Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 60 ºC. Kabeln
är flexibel ner till -25 ºC
Godkännande
< HAR >, C

Miljödeklaration
DRAKAFLEX
Böjningsradie
6 x ytterdiameter vid flex.
4 x ytterdiameter fast installerad

Max tillåten dragkraft (N)
Total koppararea x 15 N/mm2 
 
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5
Isolering: EPDM-gummi, klass EI4
Partmärkning: 3-led: grön/gul, blå, brun
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Mantel: Väder- och oljebeständigt gummi, klass EM2
Märkexempel: DRAKAFLEX H07RN-F 450/750 V  5G2,5 mm2  <HAR>

  ===

Artikel data
 
Ledarantal 
x area
mm2
Kabeldiam.
(approx.)
mm
Don / Typ Stand.-
längd
m
Vikt
(approx.)
kg/st
Artikel-
nummer
3G1,5 9,6 PJ2/10A 10 m 1,5 kg S1303080201000      
3G1,5 9,6 PJ2/10A 15 m 2,1 kg S1303080201500      
3G1,5 9,6 PJ2/10A 25 m 3,5 kg S1303080202500      
5G2,5 13,5 416/16A 25 m 7,5 kg S1305100202500      
5G6 18,7 432/32A 25 m 14,5 kg S1305120202500      
5G16 28,3 463/63A 25 m 36 kg S1305140202500      

Nominella värden om inget annat anges.