Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

FP200 GOLD

(Senast ändrad: 2013-03-13)

FP200 GOLD

FP200 GOLD

Användning
Brandresistent, halogenfri kablel, där högsta krav ställs på driftsäkerhet under som efter brand (testade mot de högsta kraven för brandresistens). Lämpliga för både inom- och utomhusbruk om kabeln skyddas mot direkt solljus. Vanlig i brandlamsystem, nödbelysning och i övriga larmsystem. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. Skärmad kabel med biledare i samma storlek som fasledarna.

 

 

Standard
BS 7629-1
BS EN 61034-2

Brandresistens
EN 50200 / IEC 60331-2
(>90 min 830°C)
BS 6387 CWZ

Brandspridningsklass
F4 enligt SS 424 14 75
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
C

Basec

Böjningsradie
Vid fast montering: 6 x D

D = ytterdiameter på kabel 

 
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Solid rund koppar
Isolering: Brandsäker isolering Insudite
Partmärkning: 2-ledare: brun och blå
4-ledare Brun, svart, grå och blå
Skärm: Aluminiumlaminat med förtent biledare i samma dimension som fasledaren
Mantel: Halogenfri polyolefin, röd
Märkexempel: PRYSMIAN (B) "Datum" … FP200 GOLD LSOH BS7629-1 BS6387 CWZ EN 50200 PH30 PH60 … 4x1.5 300/500V BASEC


  ===

Artikel data
 
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leverans-
form
Artikel-
nummer
2x1,0 8,0 7,8 500 K06 0476605
2x1,5 8,1 9,3 500 K06 0476615
2x2,5 9,5 14 500 K06 0476625
4x1,0 8,5 10,7 500 K06 0476665
4x1,5 10,0 14,3 500 K06 0476675
           

 ===

Elektriska data vid +20 °C
 
Ledarantal 
x area
mm2
Frekvens
kHz
Resistans
i slinga
Ω/km
Induktans
i slinga
mH/km
Kapacitans
ledare/lerade
nF/km
Kapacitans
ledare/skärm
nF/km
Karakteristisk
impedans
Ω
Dämpning
dB/km

2x1
1 38 0,67 71 120 295 0,8
10 43 0,64 67 114 120 1,8
100 62 0,53 63 108 95 3,5

2x1,5
1 23 0,66 72 150 225 0,6
10 28 0,63 69 140 105 1,3
100 78 0,45 66 140 85 4,0

2x2,5
1 14 0,72 85 150 170 0,5
10 20 0,66 82 145 95 1,0
100 50 0,49 80 140 80 3,2

Nominella värden om inget annat anges.