Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Firetuf FRHF 450/750 V

(Senast ändrad: 2013-03-11)

Firetuf FRHF 450/750 V

Firetuf FRHF 450/750V

Användning
Brandresistenta, halogenfria kablar, där högsta krav ställs på driftsäkerhet under som efter brand (testade mot de högsta kraven för brandresistens). Lämpliga för både inom- och utomhusbruk om kabeln skyddas mot direkt solljus. Lämpar sig för installationer där det finns krav på funktion under och efter brand i t ex nödbelysning, brandlarmsystem och alarmsystem. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning.

 

 

Alternativ beteckning
FI-N07XZ1-R

Standard
IEC 60502-1 i tillämpliga delar
IEC 60754-1, -2
IEC 60134-1, -2
HD 308 S2 (färgmärkning av ledare)

Brandresistens
EN 50200 / EN 50362 (90 min 830°C)
IEC 60331-1, -2 (90 min 830°C)
Brandspridningsklass
F4 enligt SS 424 14 75 
samt SS-EN 50266

Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 90 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -15 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.
Godkännande
C

Böjningsradie
Vid fast montering: 5 x D
Under utdragning: 10 x D

D = ytterdiameter på kabel
 
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Fåtrådig, rund koppar enl. IEC 60228 klass 2
Isolering: Micaband och PEX
Partmärkning: 5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
7-/ 12-led: siffror och en grön/gul
Fyllnad: Sprutad eller bandad halogenfri polymer
Mantel: Halogenfri polymer, orange
Märkexempel: FIRETUF FRHF 5G6 450/750V EN 50200 (90) "Datum", metermärkt

  ===

Artikel data
 
Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
5G6 18,5 62,0 500 K09 560505126005
5G10 22,0 90,0 500 K11 560505136005
7x1,5 14,0 32,0 500 K07 560507086005
12x1,5 18,0 47,0 500 K09 560512086005

Nominella värden om inget annat anges.