Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Firetuf FRHF-EMC 0,6/1 (1,2) kV

(Senast ändrad: 2013-03-11)

Firetuf FRHF-EMC 0,6/1 (1,2) kV

Firetuf FRHF-EMC 0,6/1 (1,2) kV

Användning
Brandresistenta, halogenfria kablar, där högsta krav ställs på driftsäkerhet under som efter brand (testade mot de högsta kraven för brandresistens). Lämpliga för både inom- och utomhusbruk om kabeln skyddas mot direkt solljus. Används i anläggningar där kraftmatning måste fungera såväl under som efter brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. Har dessutom förstärkt EMC-skärm.

 

 

Alternativ beteckning
FI-N1XCZ1-R/-S

Standard
HD 604-5D i tillämpliga delar
IEC 60502-1
IEC 60754-1, -2
IEC 61034-1, -2
HD 308 S2 (färgmärkning av ledare)

Brandresistens
EN 50200 / EN 50362 (90 min 830°C)
IEC 60331-1, -2 (90 min 830°C)
Brandspridningsklass
F4 enligt SS 424 14 75 
samt SS-EN 50266
Brandresistent: IEC 60331

Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 90 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -15 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.
Godkännande
C

Böjningsradie
Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D

D = ytterdiameter på kabel 

 

  ===

Konstruktion
Ledare: 1,5-2,5 mm2: Solid, rund koppar enl. IEC 60228 klass 1
4 - 35 mm2: Fåtrådig, rund koppar enl. IEC 60228 klass 2
50 - 240 mm2: Fåtrådig, sektorformad koppar enl. IEC 60228 klass 2
Isolering: Micaband och tvärbunden halogenfri polymer
Partmärkning: blå, brun, svart och grå
Fyllnad: Sprutad eller bandad halogenfri polymer
Skärm: Heltäckande kopparband med ovanpåliggande koppartrådar
Mantel: Halogenfri polymer, orange
Märkexempel: FIRETUF FRHF-EMC 4x2,5/2,5 0,6/1 kV EN 50362 (90) "Datum", metermärkt

  ===

Artikel data
 
Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
3x1,5/1,5 12 18 500 K07 0058435
3x2,5/2,5 13 22 500 K08 0058445
3x6/6 16 38 500 K08 0058455
3x10/10 22 57 500 K09 0058465
3x16/16 22 85 500 K11 0058475
3x25/25 25 115 500 K11 0058485
4x2,5/2,5 17 43 500 K09 0058605
4x6/6 21 74 500 K09 0058615
4x10/10 23 102 500 K11 0058625
4x16/16 26 140 500 K12 0058635
4x25/16 29 187 500 K12 0058645
4x35/16 32 235 500 K12 0050975
4x50/25 34 285 500 K14 0050985
4x70/35 38 385 500 K16 0050995
4x95/50 42 510 500 K20 0058685
4x120/70 47 650 500 K20 0058695
4x150/70 53 775 250 K18 0058704
4x185/95 58 960 250 K20 0058714
4x240/120 64,5 1230 250 K22 0058724

Nominella värden om inget annat anges.