Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

FKAR-PG 150/250 V

FKAR-PG 150/250 V

FKAR-PG 150/250 V

Användning
Förläggs öppet, fast, i kanaler och rör. Även utomhus. Avsedd för signalöverföring där höga krav ställs på störimmunitet, skydd mot överhörning och mekanisk robusthet. För egensäkra kretsar välj FQAR-PG med blå mantel.

 

 

Alternativ beteckning
SE-N01VA7V-R

Standard
SS 424 03 21
CENELEC HD 627 Part 4 Section C-2

Brandspridningsklass
F3 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -10 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
SEMKO, S-märkt
C
Miljödeklaration
FKAR-PG

Halogenfritt alternativ
FQAR-PG

Min böjradie vid förläggning
12 x D
(8 x D vid slutmontering)
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Fåtrådig, glödgad och förtent koppar
Isolering: PVC
Partmärkning: Siffermärkning
Par: Parterna tvinnas till par (2x2x0,5 tvinnas till fyrskruv 1-3-2-4)
Skärm: Aluminium/plastlaminat med metallen utåt
i kontakt med biledare av förtent koppar
Mantel: PVC, grå
Märkexempel: FKAR-PG 8x2x0,5 150/250 V F3 DRAKA "Datum", metermärkt

  ===

Elektriska data vid +20 °C
  0,5 mm2 1,0 mm2
Resistans, mätt i slinga (max): 80,8 W/km 40,4 W/km
Resistans i biledare (max): 18,8 W/km 18,8 W/km
Isolationsresistans (min): 2000 MWkm 2000 MWkm
Parkapacitans vid 1 kHz: 90 nF/km 110 nF/km
Kapacitans, part-skärm vid 1 kHz: 130 nF/km 160 nF/km
Parinduktans vid 1 kHz: 680 mH/km 620 mH/km
Dämpning vid 1 kHz; 100 kHz: 1,4; 8 dB/km 1,3; 10 dB/km
Överhörningsdämpn. vid 1 kHz; 100 kHz: 120; 85 dB/km 130; 90 dB/km
Karakteristisk impedans vid 1 kHz; 100 kHz: 350; 90 W 200; 65 W

  ===


Artikel data
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
2x0,5 6,1 5,0 500 K06 323502030405      
2x0,5 6,1 5,0 2000 K06 323502030438      
2x2x0,5 7,0 7,1 500 K06 323502630405      
2x2x0,5 7,0 7,1 2000 K07 323502630438      
4x2x0,5 9,8 12,2 500 K06 323504630405      
4x2x0,5 9,8 12,2 2000 K07 323504630438      
8x2x0,5 12,8 20,7 500 K07 323508630405      
8x2x0,5 12,8 20,7 1000 K08 323508630406      
16x2x0,5 17,2 37,5 500 K09 323516630405      
16x2x0,5 17,2 37,5 1000 K11 323516630406      
24x2x0,5 21,6 53,7 500 K11 323524630405      
2x1 6,7 6,3 500 K06 323502070405      
2x1 6,7 6,3 2000 K07 323502070438      
Nominella värden om inget annat anges.