Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

FQAR-G 150/250 V

FQAR-G 150/250 V

FQAR-G 150/250 V

Användning
Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Förläggs öppet, fast, i kanaler och rör. Även utomhus. Avsedd för signalöverföring där höga krav ställs på så väl elektriska data som mekanisk robusthet.

 

 

Alternativ beteckning
SE-N01Z1A7Z1-R

Standard
SS 424 03 21
CENELEC HD 627 Part 4 Section C-2
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)

Brandspridningsklass
F3 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
SEMKO, S-märkt
C
Miljödeklaration
FQAR-G, -PG, -TG

Min böjradie vid förläggning
12 x D
(8 x D vid slutmontering)
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Fåtrådig, glödgad och förtent koppar
Isolering: Halogenfri polymer
Partmärkning: Siffermärkning
Skärm: Aluminium/plastlaminat med metallen utåt i kontakt med biledare av förtent koppar
Mantel: Halogenfri polymer, grå
Märkexempel: FQAR-G 7x1  150/250 V  F3  DRAKA "Datum", metermärkt

  ===

Elektriska data vid +20 °C
Resistans, mätt i slinga (max): 40,4 W/km
Resistans i biledare (max): 18,8 W/km
Isolationsresistans (min): 2000 MWkm
Parkapacitans vid 1 kHz: 100 nF/km
Kapacitans, part-skärm vid 1 kHz 150 nF/km
Parinduktans vid 1 kHz: 680 mH/km
Dämpning vid 1 kHz; 100 kHz: 1,4; 8 dB/km
Överhörningsdämpn. vid 1 kHz; 100 kHz: 50; 25 dB/km
Karakteristisk impedans vid 1 kHz; 100 kHz: 350; 90 W

  ===


Artikel data
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
4x1 7,9 8,2 500 K06 313004070405      
4x1 7,9 8,2 1000 K06 313004070406      
7x1 9,4 12,4 500 K06 313007070405      
7x1 9,4 12,4 1000 K07 313007070406      
14x1 12,4 21,8 500 K07 313014070405      
24x1 15,5 34,9 500 K08 313024070405      
Nominella värden om inget annat anges.