Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

JAMAK 100 V

JAMAK 100 V

JAMAK 100 V

Användning
Fast installation inomhus. Speciellt lämpad för digital och lågfrekvent signalöverföring. Konstruktionen har ett mycket bra skydd mot elektromagnetisk störning.

 

 

Brandspridningsklass
IEC 60332-1
och EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift (max): 70 ºC
Lägsta temperatur vid förläggning 
-5 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas.
Min böjradie vid förläggning
15 x D
(10 x D vid slutmontering)
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Fåtrådig förtent koppar
Isolering: PE
Partmärkning: Blå, röd och varje par märks med nummerband
Par: Parterna tvinnas till par
Parskärm: Varje par har en individuell skärm av aluminium/plastlaminat
med biledare av förtent koppar
Gemensam skärm: Aluminium/plastlaminat med biledare av förtent koppar
Mantel: PVC, grå

  ===


Elektriska data vid +20 °C
Resistans, mätt i slinga (max) 81 W/km
Isolationsresistans (min) 2000 MWkm
Parkapacitans vid 800 Hz 85 nF/km
Impedans, 10 MHz 70+-10 W
Nominell hastighetsfaktor 0,66 c
Dämpning  
9,6 kHz 0,3 dB/100 m
19,2 kHz 0,5 dB/100 m
64 kHz 0,7 dB/100 m
100 kHz 0,9 dB/100 m
200 kHz 1,6 dB/100 m
1,0 MHz 4,5 dB/100 m

  ===


Artikel data
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
2x(2+1)x0,5 8,5 6,9 1000 K06 360002630406      
4x(2+1)x0,5 10,5 12,0 1000 K07 360004630406      
8x(2+1)x0,5 13,0 19,9 1000 K11 3600086304      
Nominella värden om inget annat anges.