Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

EKK-Light 300/500 V

(Senast ändrad: 2004-06-16)

EKK-Light 300/500 V

EKK-Light 300/500 V

Användning
Fast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Lämpad för inom- och utomhusbruk, dock ej i mark eller vatten. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

 

 

Alternativ beteckning
SE-A05VV-U

Standard
SS 424 02 19-3
IEC 60227-4 (pr HD 21.4)

Brandspridningsklass
F2 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -15 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
SEMKO, S-märkt
C
Miljödeklaration
EKK, FKK

Halogenfritt alternativ
EQQ-Light

Min böjradie vid förläggning
8 x D 
(4 x D vid slutmontering) 
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Solid glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1
Isolering: PVC
Partmärkning: 2-led: blå, brun
3-led: grön/gul, blå, brun
4-led: grön/gul, blå, brun, svart
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Fyllnad: PVC
Mantel: PVC, vit, metermärkt
Märkexempel: DRAKA EKK 3G1,5 S

  ===

Artikel data
 
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
Utan skyddsledare          
2X1,5 8,5 11,2 500 K06 505002080105
Med skyddsledare          
3G1,5 8,6 12,2 50 Ring 505003080101
3G1,5 8,6 12,2 250 S4,5 505003080124
3G1,5 8,6 12,2 500 K06 505003080105
3G2,5 9,9 18,2 50 Ring 505003100101
3G2,5 9,9 18,2 150 S4,5 505003100122
3G2,5 9,9 18,2 500 K06 505003100105
4G1,5 9,7 14,8 50 Ring 505004080101
4G1,5 9,7 14,8 200 S4,5 505004080123
4G1,5 9,7 14,8 500 K06 505004080105
4G2,5 11,1 22,2 50 Ring 505004100101
4G2,5 11,1 22,2 500 K07 505004100105
5G1,5 10,2 17,7 50 Ring 505005080101
5G1,5 10,2 17,7 150 S4,5 505005080122
5G1,5 10,2 17,7 500 K06 505005080105
5G2,5 11,9 25,1 50 Ring 505005100101
5G2,5 11,9 25,1 150 S4,5 505005100122
5G2,5 11,9 25,1 500 K07 505005100105

Nominella värden om inget annat anges.