Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

EKRK 300/500 V

(Senast ändrad: 2004-06-16)

EKRK 300/500 V

EKRK 300/500 V

Användning
Öppen förläggning inomhus i torra icke brand- eller explosionsfarliga lokaler. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

 

 

Alternativ beteckning
SE-N05VA5V-U

Standard
SS 424 02 19-2

Brandspridningsklass
F2 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -10 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
SEMKO, S-märkt
C
Miljödeklaration
EKRK

Min böjradie vid förläggning
12 x D 
(6 x D vid slutmontering)
 
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Entrådig glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1
Isolering: PVC
Partmärkning: 3-led: grön/gul, blå, brun
4-led: grön/gul, blå, brun, svart
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Fyllnad: PVC
Biledare: Förtenta koppartrådar
Skärm: Aluminium med vidhäftande PVC
Mantel: PVC, vit

  ===

Artikel data
 
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
3G1,5 8,3 126 50 Ring 0408001
3G1,5 8,3 126 250 S4,5 0408003
4G1,5 9,4 154 50 Ring 0408021
5G1,5 10,2 179 50 Ring 0408041

Nominella värden om inget annat anges.