Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

EXLQ Plus 450/750 V

(Senast ändrad: 2011-11-08)

EXLQ Plus 450/750 V

EXLQ Plus 450/750 V

Användning
Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för fast förläggning inom- och utomhus, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Får förläggas i mark om kabeln förses med ett extra skydd mot mekanisk åverkan. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.


 

 

Alternativ beteckning
N07Z1A5EZ1-U

Standard
SS 424 02 19-6 i tillämpliga delar
HD 604 (halogenfria mtrl)
SS-EN 50267-2-2 (korrosiva gaser)
SS-EN 50268-2 (röktäthet)

Brandspridningsklass
F3 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1 
och SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -15 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
SEMKO, S-märkt
C
Miljödeklaration
EQLQ Plus

PVC-alternativ
EKLK

Min böjradie vid förläggning
12 x D 
(6 x D vid slutmontering)
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Entrådig glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1
Isolering: Halogenfri polymer
Partmärkning: 3-led: grön/gul, blå, brun
4-led: grön/gul, blå, brun, svart
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Biledare: Förtenta koppartrådar
Innermantel: Halogenfri polymer
Mantel: Halogenfri polymer, vit, metermärkt
Märkexempel: DRAKA  EQLQ PLUS 3G1,5  450/750 V F3 LSZH S

  ===

Artikel data
 
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
3G1,5 9,3 10,3 50 Ring 524003080101      
3G1,5 9,3 11,3 250 K6 524003080124      
3G1,5 9,3 10,3 500 K4,5 524003080105      
3G2,5 10,6 14,3 50 Ring 524003100101      
3G2,5 10,6 14,3 150 K4,5 524003100122      
3G2,5 10,6 14,3 500 K7 524003100105      
4G1,5 10,0 13,5 50 Ring 524004080101      
4G1,5 10,0 13,5 200 K4,5 524004080123      
4G1,5 10,0 13,5 500 K6 524004080105      
4G2,5 11,7 19,0 50 Ring 524004100101      
4G2,5 11,7 19,0 500 K7 524004100105      
5G1,5 10,8 16,3 50 Ring 524005080101      
5G1,5 10,8 16,3 150 K4,5 524005080122      
5G1,5 10,8 16,3 500 K7 524005080105      
5G2,5 12,4 22,7 50 Ring 524005100101      
5G2,5 12,4 22,7 150 K4,5 524005100122      
5G2,5 12,4 22,7 500 K4,5 524005100105      

Nominella värden om inget annat anges.