Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

EXQ-Light 300/500 V

(Senast ändrad: 2012-02-22)

EXQ-Light 300/500 V

EXQ-Light 300/500 V

Användning
Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för fast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Inom- och utomhusbruk, dock ej i mark eller vatten. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

 

 

Alternativ beteckning
S05XZ1-U

Standard
SS 424 02 19-5 I T D
SS-EN 50265-2-1 (korrosiva gaser)
SS-EN 50268-2 (röktäthet)

Brandspridningsklass
F2 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -15 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
C
Miljödeklaration
EXQ

PVC alternativ
EXK-Light

Min böjradie vid förläggning
8 x D 
(4 x D vid slutmontering) 
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Solid glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1
Isolering: Tvärbunden polyeten
Partmärkning: 2-led: blå, brun
3-led: grön/gul, blå, brun
4-led: grön/gul, blå, brun, svart
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Fyllnad: Halogenfri polymer
Mantel: Halogenfri polymer, vit, metermärkt
Märkexempel: DRAKA EXQ-Light 3G1,5 300/500V LSZH

  ===

Artikel data
 
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
2X1,5 7,9 8,1 500 K06 508002080105      
3G1,5 8,2 10,1 100 Ring 508003080102      
3G1,5 8,2 10,1 500 K06 508003080105      
3G1,5 8,2 10,1 300 S4 508003080125      
3G2,5 8,8 13,8 50 Ring 508003100101      
3G2,5 8,8 13,8 500 K06 508003100105      
3G2,5 8,8 13,8 250 S4 508003100124      
4G1,5 8,7 12,0 100 Ring 508004080102      
4G1,5 8,7 12,0 500 K06 508004080105      
4G1,5 8,7 12,0 300 S4 508004080125      
5G1,5 9,4 14,3 50 Ring 508005080101      
5G1,5 9,4 14,3 500 K06 508005080105      
5G1,5 9,4 14,3 250 S4 508005080124      
5G2,5 10,5 20,2 50 Ring 508005100101      
5G2,5 10,5 20,2 500 K06 508005100105      
5G2,5 10,5 20,2 200 S4 508005100123      

Nominella värden om inget annat anges.