Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

EXQ-LightPro 500 V

EXQ-LightPro 500 V

EXQ-LightPro 500 V

Användning
Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för fast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Inom- och utomhusbruk, dock ej i mark eller vatten. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

 

 

Alternativ beteckning
S05XZ1-U

Standard
SS 424 02 19-5 (i tillämpliga delar)
SS-EN 50265-2-1 (korrosiva gaser)
SS-EN 50268-2 (röktäthet)

Brandspridningsklass
F4 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-3
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -15 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
CE
Miljödeklaration
EXQ
 
PVC-alternativ
EKK-Light

Min böjradie vid förläggning
8 x D
(4 x D vid slutmontering)
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Solid glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1
Isolering: Tvärbunden polyeten
Partmärkning: 2-led: blå, brun
3-led: grön/gul, blå, brun
4-led: grön/gul, blå, brun, svart
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Fyllnad: Halogenfri polymer
Mantel: Halogenfri polymer, vit, metermärkt
Märkexempel: DRAKA EXQ-LIGHT 3G1,5mm2 AFUX LSZH 300/500V IFXI-EX

  ===

Artikel data
 
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
Utan skyddsledare          
2X1,5 8,0 100 500 K06 0445565
Med skyddsledare          
3G1,5 8,3 110 100 Ring 0445502
3G1,5 8,3 110 500 K06 0445505
3G1,5 8,3 110 500 S4 0445503
3G2,5 9,7 160 50 Ring 0445511
3G2,5 9,7 160 500 K06 0445515
3G2,5 9,7 160 200 S4 0445514
4G1,5 9,1 135 100 Ring 0445522
4G1,5 9,1 135 500 K06 0445525
4G1,5 9,1 135 250 S4 0445523
           
           
5G1,5 9,9 160 50 Ring 0445531
5G1,5 9,9 160 500 K06 0445535
5G1,5 9,9 160 200 S4 0445534
5G2,5 11,9 25,1 50 Ring 0445541
5G2,5 11,9 25,1 150 S4,5 0445545
5G2,5 11,9 25,1 500 K07 0445543

Nominella värden om inget annat anges.