Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

FKK 300/500 V

(Senast ändrad: 2004-06-16)

FKK 300/500 V

FKK 300/500 V

Användning
Fast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Lämpad för inom- och utomhus, dock ej i mark eller vatten. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

 

 

Alternativ beteckning
SE-A05VV-R

Standard
SS 424 02 19-3

Brandspridningsklass
F3 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -15 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
SEMKO, S-märkt
C
Miljödeklaration
EKK, FKK

Min böjradie vid förläggning
8 x D 
(4 x D vid slutmontering)
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Fåtrådig, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2
Isolering: PVC
Partmärkning: 3-led: grön/gul, blå, brun
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
7-led: grön/gul, 6 st svarta siffermärkta 1-6
Fyllnad: PVC
Mantel: PVC, vit, metermärkt
Märkexempel: DRAKA FKK 3G1,5 300/500 V BLYFRI F3 S

  ===

Artikel data
 
Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
3G1,5 9,3 14,1 500 K6 507003080105      
5G1,5 11,2 20,0 500 K7 507005080105      
5G4 14,7 41,4 500 K8 507005110105      
5G6 16,4 52,6 500 K9 507005120105      
7G1,5 12,9 26,3 500 K7 507007080105      

Nominella värden om inget annat anges.