Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

FQLQ 450/750 V

(Senast ändrad: 2004-06-16)

FQLQ 450/750 V

FQLQ 450/750 V

Användning
Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för fast förläggning inom- och utomhus, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Får förläggas i mark om kabeln förses med ett extra skydd mot mekanisk åverkan. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

 

 

Alternativ beteckning
N07Z1A5EZ1-R

Standard
SS 424 02 19-6
HD 604 (halogenfria mtrl)
SS-EN 50267-2-2 (korrosiva gaser)
SS-EN 50268-2 (röktäthet)

Brandspridningsklass
F3 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -15 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
SEMKO, S-märkt
C
Miljödeklaration
FQLQ

Min böjradie vid förläggning
12 x D 
(6 x D vid slutmontering)
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Fåtrådig, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2
Isolering: Halogenfri polymer
Partmärkning: 3-led: gul/grön, blå, brun
4-led: gul/grön, blå, brun, svart
5-led: gul/grön, blå, brun, svart, grå
7-led: gul/grön, 6 st svarta siffermärkta 1-6
Fyllnad: Halogenfri polymer
Biledare: Förtenta koppartrådar
Skärm: Aluminium med vidhäftande PE
Mantel: Halogenfri polymer, vit,  metermärkt
Märkexempel: DRAKA  FQLQ 3G2,5 450/750 V LSZH F3 S

   ===

Artikel data
 
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
3G1,5 10,9 15,6 500 K06 517503080105      
3G2,5 12,4 20,6 500 K06 517503100105      
4G1,5 11,6 19,4 500 K06 517504080105      
5G1,5 12,4 22,0 500 K07 517505080105      
5G2,5 14,1 29,8 500 K07 517505100105      
7G1,5 13,8 27,9 500 K07 517507080105      
7G2,5 16,0 38,3 500 K07 517507100105      

Nominella värden om inget annat anges.