Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

FXQ 300/500 V

FXQ 300/500 V

FXQ 300/500 V

Användning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för fast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Speciellt lämplig där en smidig kabel krävs och/eller där små vibrationer kan uppträda. Inom- och utomhusbruk, dock ej i mark eller vatten. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

  
Alternativ beteckning
S05XZ1-R

Standard
SS 424 02 19-3 I TD

Brandspridningsklass
F3 enligt SS 424 14 75,
IEC 60332-1 och SS-EN 50265            
 
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -15 ºC, under 0 ºC                     
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
CE
Miljödeklaration
FXQ

Min böjradie vid förläggning               
8 x D 
(4 x D vid slutmontering)
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Fåtrådig, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2
Isolering: PEX
Partmärkning: 3-led: grön/gul, blå, brun
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
7-led: grön/gul, 6 st svarta siffermärkta 1-6
Fyllnad: Halogenfri polymeR
Mantel: Halogenfri polymer, vit, metermärkt
Märkexempel: DRAKA FXQ 3G1,5 300/500 LSZH

  ===

Artikel data
 
Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
3G1,5 9,3 14,1 500 K6 507003080105      
5G1,5 11,2 20,0 500 K7 507005080105      
5G4 14,7 41,4 500 K8 507005110105      
5G6 16,4 52,6 500 K9 507005120105      
7G1,5 12,9 26,3 500 K7 507007080105      

Nominella värden om inget annat anges.