Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

MK 450/750 V

(Senast ändrad: 2004-06-16)

MK 450/750 V

MK 450/750 V

Användning
Kopplingsledning, för en kontinuerlig drifttemperatur av högst 70 ºC. Förläggning i rör, ledningskanaler, i centraler och apparatskåp. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

 

 

Alternativ beteckning
SE-N07V-R

Standard
SS 424 02 31-3

Brandspridningsklass
F2 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -10 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
SEMKO, S-märkt
C
Miljödeklaration
EK, FK, MK, RK, Tvinnad FK

Min böjradie vid förläggning
8 x D 
(4 x D vid slutmontering) 
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Mångtrådig koppar
Isolering: PVC
Märkexempel: DRAKA MK 4 mm450/750 V BLYFRI S

  ===

Artikel data
 
Area
mm2
Färg Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
4 Svart 4,1 5,2 100 Ring 600501110202      
4 Grå 4,1 5,2 100 Ring 600501110202      
4 Blå 4,1 5,2 100 Ring 600501110702      
4 Brun 4,1 5,2 100 Ring 600501110802      
4 G/G 4,1 5,2 100 Ring 600501110902      
6 Svart 4,6 6,6 100 Ring 600501120202      
6 Svart 4,6 6,6 500 Bobin 600501120228      
6 Grå 4,6 7,0 100 Ring 600501120102      
6 Grå 4,6 7,0 500 Bobin 600501120128      
6 Blå 4,6 6,6 100 Ring 600501120702      
6 Blå 4,6 6,6 500 Bobin 600501120728      
6 Brun 4,6 6,6 100 Ring 600501120802      
6 Brun 4,6 6,6 500 Bobin 600501120828      
6 G/G 4,6 6,6 100 Ring 600501120902      
6 G/G 4,6 6,6 500 Bobin 600501120928      
10 Svart 6,0 11,3 100 Ring 600501130202      
10 Svart 6,0 11,3 500 K4 600501130205      
10 Grå 6,0 11,3 100 Ring 600501130102      
10 Blå 6,0 11,3 100 Ring 600501130702      
10 Blå 6,0 11,3 500 K4 600501130705      
10 Brun 6,0 11,3 100 Ring 600501130802      
10 G/G 6,0 11,3 100 Ring 600501130902      
10 G/G 6,0 11,3 500 K4 600501130905      
16 Svart 7,0 16,9 100 Ring 600501140202      
16 Svart 7,0 16,9 500 K5 600501140205      
16 Grå 7,0 16,9 100 Ring 600501140102      
16 Blå 7,0 16,9 100 Ring 600501140702      
16 Blå 7,0 16,9 500 K5 600501140705      
16 Brun 7,0 16,9 100 Ring 600501140802      
16 G/G 7,0 16,9 100 Ring 600501140902      
16 G/G 7,0 16,9 500 K5 600501140905      

Nominella värden om inget annat anges.