Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Tvinnad FK 450/750 V

(Senast ändrad: 2004-06-16)

Tvinnad FK 450/750 V

Tvinnad FK 450/750 V

Användning
Förenklar indragning i rör eller ledningskanaler. Kablarna är lämpliga vid elsanering, eftersom tvinningen reducerar det magnetiska fältet. (Förläggs kablarna i skärmade rör reduceras även elfältet.) Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

 

 

Alternativ beteckning
Tvinnad H07V-R

Standard
SS 424 02 31-3

Brandspridningsklass
F2 enligt SS 424 14 75 
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -10 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
< HAR >
C
Miljödeklaration
EK, FK, MK, RK, Tvinnad FK

Halogenfritt alternativ
Tvinnad FQ / H07Z1-R

Min böjradie vid förläggning
8 x D 
(4 x D vid slutmontering)
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Fåtrådig, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2
Isolering: PVC
Partmärkning: 2-led: svart, orange
3-led: grön/gul, blå, brun
4-led: grön/gul, blå, brun, svart
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Märkexempel: DRAKA H07V-R 1,5 mm2 <HAR>

  ===

Artikel data
 
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
2x2,5 7,2 6,5 100 Ring 551502108002      
2x2,5 7,2 6,5 300 Bobin 551502100025      
3G1,5 6,4 6,3 150 Ring 551503080011      
3G1,5 6,4 6,3 300 Bobin 551503080025      
3G2,5 7,8 9,7 250 Bobin 551503100024      
4G1,5 7,2 8,3 300 Bobin 551504080025      
5G1,5 8,0 10,5 100 Ring 551505080002      
5G1,5 8,0 10,5 250 Bobin 551505080024      
5G2,5 9,7 16,3 150 Bobin 551505100022      

Nominella värden om inget annat anges.